Syntesrapporter och sammanställningar


Syntesrapporter och sammanställningar


Här finns syntesrapporter och forskningssammanställningar om vindkraft.


Titel: Ny och pågaende vindkraftsforskning i Sverige 2013
Författare:
Liselotte Aldén, Andrew Barney, Marita Enberg Ekman
Utgivare:
Centrum för vindbruk
Årtal:
2014
Rapport (pdf)
Report in English

Titel: Vindkraftens effekter på landlevande däggdjur. En syntesrapport från Vindval
Författare:
Jan Olof Helldin, Jens Jung, Wiebke Neumann, Mattias Olsson, Anna Skarin, Fredrik Widemo
Utgivare: Vindval
Årtal: 2012
Rapport (pdf)
Report in English (pdf)

Titel: Vindkraftens effekter på marint liv. En syntesrapport från Vindval
Författare:
Lena Bergström, Lena Kautsky, Torleif Malm, Hans Ohlsson, Magnus Wahlberg, Rutger Rosenberg & Nastassja Åstrand Capetillo
Utgivare: Vindval
Årtal: 2012
Rapport (pdf)
Report in English (pdf)

Titel: Vindkraftens påverkan på människors intressen. Ett syntesprojekt inom Vindval
Författare:
Marianne Henningsson, m fl.
Utgivare: Naturvårdsverket, Vindval
Årtal: 2012
Rapport via Naturvårdsverkets webbokhandel

Titel: Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss. En syntesrapport från Vindval
Författare:
Jens Rydell, Henri Engström, Anders Hedenström, Jesper Kyed Larsen, Jan Pettersson & Martin Green
Utgivare: Vindval
Årtal: 2011
Rapport (pdf)
Report in English (pdf)

Titel: Nu vet vi det här! Vindkraftens miljöpåverkan – resultat från forskning 2005-2009 inom Vindval
Författare: Naturvårdsverkets kunskapsprogram Vindval
Utgivare: Naturvårdsverket, Vindval
Årtal: 2010
Rapport via Naturvårdsverkets webbokhandel

Titel:
Vindkraftens miljöpåverkan – Resultat från forskning 2005-2007 inom kunskapsprogrammet Vindval
Författare: Naturvårdsverkets kunskapsprogram Vindval
Utgivare: Naturvårdsverket
Årtal: 2008
Rapport via Naturvårdsverkets webbokhandel
The report, The Environmental Impact of Wind Power – Results from 2005–2007 within the Vindval research programme, are also available in english via Naturvårdsverkets webbokhandel.

Titel: Forskning för mer och bättre vindkraft, Vindforsk–II syntesrapport, Elforsk rapport 08:46
Författare: Red. Staffan Engström
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2008
Syntesrapport (Pdf)
The synthesis report, Research for More and Better Wind Power, Vindforsk II synthesis report, Elforsk report 09:61, are also available in english.