Om CVI – Centrum för Vindbruk

Centrum för vindbruk bildades våren 2008 för att samla projekt och aktiviteter inom området utbildnings- och kompetensfrågor som noden Högskolan på Gotland har ansvar för i det nationella Nätverket för vindbruk. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Högskolans utbildning och forskning inom vindkraft. Syftet med nodens arbete är att driva och bidra till att kunskap om utbildnings- och kompetensfrågor ska öka hos relevanta aktörer. I dessa frågor samverkar vi lokalt, regionalt och nationellt med nätverket, andra lärosäten och aktörer.

Högskolan på Gotland har sedan 1998 en omfattande vindkraftsutbildning inom ämnet energiteknik i nära samarbete med forskare, myndigheter och olika aktörer i vindkraftsbranschen. På Högskolan bedrivs också forskning inom vindkraft, för närvarande dels i det nordiska forskningskonsortiet Optimering av vindparker och dels i forskningsprojektet Landskapsanalys för vindkraft: allmänhetens tolkningar och värderingar.