Välkommen till CVI och kunskapsdatabasen om vindkraft!

Centrum för vindbruk finns vid Högskolan på Gotland. I nära samarbete med Högskolans utbildning och forskning om vindkraft bedrivs här projekt och aktiviteter som rör utbildnings- och kompetensfrågor inom vindkraft. Högskolan på Gotland har nodansvar för dessa frågor inom det nationella Nätverket för vindbruk.

CVI:s Kunskapsdatabas är en mångveten-skaplig kunskapskälla, en viktig resurs för alla verksamma inom vindkraftsområdet och för alla vindkraftsutbildningar främst inom universitet, högskola och forskning. Här finns ett stort antal forskningsrapporter, utredningar och andra kunskapssamman-ställningar om vindkraft, de flesta i fulltext.

Kunskapsdatabasen tillgodoser ett stort behov av saklig, kvalificerad och lättillgänglig kunskap om vindkraft. Den vidareutvecklas och uppdateras kontinuerligt med aktuella publikationer. I databasen hittar du bl a rapporter från kunskapsprogrammet Vindval och forskningsprogrammet Vindforsk.