Seminarier och konferenser

Gotland och vindkraft
Gotland är en perfekt plats för seminarier, konferenser och studiebesök när det gäller vindkraft. När det gäller själva vindkrafttekniken, finns teoretisk kompetens på Högskolan samtidigt som det finns anläggningar av olika slag att studera på ön. Det finns ca 160 vindkraftverk i drift, i olika storlekar och av olika fabrikat, lokaliserade såväl i inlandet, vid kuster och till havs, vilka levererar ca 20 procent av all elkraft på ön.

När det gäller anslutning av vindkraft till elnätet finns flera spjutspetsanläggningar i drift på Gotland; ABB:s HVDC-light teknik används för att överföra el från vindkraftstäta Näsudden till Visby och ett system för inmatning av el på svagt elnät är installerat i Burgsvik för att ta hand om elen från den havsbaserade anläggningen Bockstigen Valar. Gotlands Energi AB har också stor praktisk och teoretisk kunskap om hur vindkraftverk på ett kostnadseffektivt sätt integreras i elnätet.

Vindkraftkonferenser på Gotland
Gotlands ställning som ett område med avancerad teknik när det gäller vindkraft och dess integration i elnätet bekräftades under den internationella vindkraftskonferensen Windpower on Islands som arrangerades 2001 av Högskolan på Gotland och Gotlands kommun tillsammans.

Under våren 2004 arrangerade Högskolan också ett nationellt vindkraftseminarium för att samla aktörer från centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, energibolag och forskare kring en diskussion om vilka problem och möjligheter som finns för vindkraftens utveckling i Sverige idag.

I september 2005 anordnades en internationell konferens Wind Energy in the Baltic Sea Region som besöktes av 90 deltagare från Estland, Lettland, Litauen, Finland, Polen, Tyskland, Danmark, Sverige och Norge. Huvudteman som diskuterades då var bland annat integration av vindel i kraftnätet i Östersjöregionen, ekonomi och planering samt miljö och attityder.

Läs mer under fliken uppdragsutbildningar