Kunskapsdatabas

Principen för kunskapsdatabasen är den struktur som visas nedan, med en huvudrubrik som är indelad i ett par eller flera ämnesområden med underrubriker. Klicka på rubrikerna för att komma till textmaterial under önskat ämnesområde. Sifforna inom parentes visar antalet poster under varje huvudrubrik.
Videoklipp (6)
Syntesrapporter och sammanställningar (7) Nytt!
FOA och FFA (Forskningsrapporter 1983-1999) (16)
Miljö (116)
Ljud och skuggor Landskap Flora och fauna Energi och miljö
-Ljud
-Skuggor
-Hindermarkering
-Landskapet
-Flora
-Fåglar

-Däggdjur
-Maritimt liv
-Livscykel-
perspektiv

-Klimatfrågan
-Miljömässig
kompensation
io
n
Samhälle (184)
Planering Tillståndsprövning Lagstiftning Energipolitik
-Kommunal planering
-Nationell
planering

-Internationell planering
-Bygglov
-Miljötillstånd & MKB
-Motstående
intressen

-Opinion &
acceptans
-Lagar
-Förordningar
-Föreskrifter & allmänna råd
-Forskning
-Statens offentliga utredningar

-Propositioner
-Styrmedel
-Sverige och EU
-Internationellt
Ekonomi och vindbruk (35)

Samhällsekonomi


Ekonomi

Ägarformer och vindbruk
Småskalig vindkraft, vindkraft i stadsmiljö (7)
Teknik (95)

Generatorsystem


Mekanik och aerodynamik

Platsspecifik anpassning

  -Offshore
-Vindkraft i kallt klimat Nytt!
-Vindkraft i skogsmiljö Nytt!

Standardisering

Styrsystem

  Drift & underhåll

Fundament

Infrastruktur (54)

Elnät

Logistik

-Smarta elnät Nytt!
Vindresurser (46)

VindmeteorologiVindmätning
Nytt!

Vindresurskartor

Vindenergi-
beräkningar

-Vindenergiinnehåll
-Årsmedelvind
Statistik (9)

Sverige

Internationellt


Vindkraftsanläggningar (17)
Sverige

Internationellt