Styrmedel

Styrmedel


För att möjliggöra utveckling av tekniker inom de förnybara energislagen har olika styrmedel utvecklats som kan se olika ut i olika länder. I Sverige används Elcertifikatsystemet.


Forskning

Titel: Cost-optimized allocation of wind power investments: a Nordic–German perspective
Författare: Anna Krook Riekkola, Erik O. Ahlgren, Patrik Söderholm
Utgivare: Wind Energy
Årtal: 2012
Utgivare: Energy Policy
Sammanfattning
Rapport via ScienceDirect

Titel: Styrmedel för havsbaserad vindkraft, ER 2009:09
Författare: Patrik Söderholm
Utgivare: Luleå Tekniska Universitet, Energimyndigheten
Årtal: 2009
Rapport via Luleå Tekniska Universitet

Titel:
Styrmedel för vindkraftens utveckling i Sverige. Rapport nr. 46
Författare:
Kerstin Åstrand, Lena Neij
Utgivare:
Lunds universitet – Department of Technology and Society
Årtal:
2003
Sammanfattning
Rapport via Lunds Tekniska Högskola


Myndigheter och organisationer

Titel: Konsekvenser för elkunden av en höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet Delredovisning 2 – Uppdraget att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet, ER 2009:35
Författare: Energimyndigheten
Utgivare: Energimyndigheten
Årtal: 2010
Rapport via Energimyndighetens webshop

Titel: Wind Energy and Electricity Prices – Exploring the ‘merit order effect’
Författare/Author: Pöyry AS for the European Wind Energy Association, EWEA
Utgivare/Publisher: European Wind Energy Association, EWEA
Årtal/Year: 2010
Rapport via European Wind Energy Association, EWEA

Titel:
Är vindkraftkooperativens priser marknadsmässiga?
Författare/Author: Thomas P. Tangerås
Utgivare/Publisher: Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Svensk Vindenergi
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel: Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. – Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå, ER 2009:29
Författare: Energimyndigheten
Utgivare: Energimyndigheten
Årtal: 2009
Rapport via Energimyndighetens webshop

Titel:
Elcertifikatsystemet 2009
Författare: Energimyndigheten
Utgivare: Energimyndigheten
Årtal: 2009
Rapport via Energimyndighetens Webbshop

Titel:
Förnybar el med elcertifikat
Författare: Energimyndigheten
Utgivare: Energimyndigheten
Årtal: 2009
Rapport via Energimyndighetens Webbshop

Titel: Ekonomiska styrmedel inom energiområdet
Författare: Kungliga Ingenjörsvetenskapliga Akademien (IVA)
Utgivare:
IVA
Årtal:
2003
Rapport via Energimyndighetens publikationsservice


Övriga publikationer

Titel: Avtal om köp och försäljning av energi samt elcertifikat
Författare/Author: Björn Öberg
Utgivare/Publisher: Advokatfirman Björn Öberg, Vindforsk
Årtal/Year: 2004
Rapport (Pdf)