Opinion och acceptans


Opinion och acceptans


En vindkraftsprojektering skapar i olika utsträckning ett mått av antingen opinion eller acceptans. I ett inledande skede är samråd och information till närboende och berörda en viktig del. Hur detta påverkar människor är individuellt. Olika människors inställning till vindkraftsbebyggelse i deras närhet kan bero på olika faktorer som delvis studerats.


Forskning | Myndigheter och organisationer | Övriga publikationer


Forskning

Titel: The Effects of Wind Power on Human Interests – A Synthesis
Författare: Marianne Henningsson, Sofia Jönsson, Johanna Bengtsson Ryberg, Gösta Bluhm, Karl Bolin, Bosse Bodén, Kristina Ek, Karin Hammarlund, Inga-Lena Hannukka, Carina Johansson, Sanna Mels, Tom Mels, Mats Nilsson, Erik Skärbäck, Pat rik Söderholm, Åsa Waldo, Ingegärd Widerström and Niklas Åkerman
Utgivare: The Swedish Environmental Protection Agency
Årtal: 2013
Sammanfattning
Rapport (Pdf, English)                                                                                      Rapport (Pdf, Svenska)

Titel: Inget att klaga på
Dalforsbornas upplevelse av vindkraftparken på Hedbodberget två år senare
Författare: Beatrice Eriksson, Eja Pedersen
Utgivare: Nätverket för Vindbruk
Årtal: 2013
Sammanfattning
Rapport (pdf)

Titel: Windfarms Where and how to put them?: A choice experiment approach to measure consumer preferences for characteristics of wind power developments in Sweden
Författare:
Kristina Ek, Lars Persson
Utgivare:
Luleå University, Umeå University
Årtal:
2012
Sammanfattning
Rapport (pdf)

Titel: Wind power or uranium mine: Appraisal of two energy-related environmental changes in a local context
Författare: Eja Pedersen, Maria Johansson
Utgivare: Energy Policy
Årtal: 2012
Sammanfattning
Rapport via ScienceDirect

Titel: Experience with and strategies for public involvement in offshore wind projects
Författare/Author:
Hans Christian Soerensen, Lars Kjeld Hansen, Karin Hammarlund, Jens H. Larsen
Utgivare/Publisher:
Offshore Wind Energy EWEA Special Topic Conference
Årtal/Year:
2001
Sammanfattning
Rapport (pdf)

Titel: Wind Power implementation: the nature of public attitudes: Equity and fairness instead of ‘backyard motives’
Författare/Author:
Wolsink, Maarten
Utgivare/Publisher:
Renewable and sustainable energy reviews
Årtal/Year:
2005
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: beyond NIMBYism: towards an intergrated framework for understanding public perceptions of wind energy
Författare/Author:
Devine-Wright, Patrick
Utgivare/Publisher:
wind energy
Årtal/Year:
2004
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Public opinion about large offshore wind power: Underlying factors
Författare/Author:
Firestone, Jeremy & Kempton, Willet
Utgivare/Publisher:
Energy Policy
Årtal/Year:
2007
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Local acceptance of wind energy: Factors of success identified in French and german case studies
Författare/Author:
Jobert, Authur,Laborgne, Pia& Mimler, Solveig
Utgivare/Publisher:
Energy Policy
Årtal/Year:
2007
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Experience with and strategies for public involvement in offshore wind projects
Författare/Author:
Soerensen, Hans Christian, Hansen,Lars Kjeld, Hammarlund, Karin
Utgivare/Publisher:
Offshore wind energy EWEA special topic conference
Årtal/Year:
2001
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Planering och kommunikation kring vindkraft i havet – En studie av lokala förankringsprocesser, Rapport 6350
Författare/Author: Sanna Mels, Lars Aronsson
Utgivare/Publisher: Naturvårdsverket
Årtal/Year: 2010
Rapport via Naturvårdsverkets webbokhandel

Titel: Attityder och delaktighet vid etablering av vindkraft till havs, rapport 6351
Författare/Author: Åsa Waldo, Mikael Klintman
Utgivare/Publisher: Naturvårdsverket
Årtal/Year: 2010
Rapport via Naturvårdsverkets webbokhandel

Titel:
Vindkraft och landsbygdsutveckling ur ett kollaborativt perspektiv
Författare: Mikael Jonasson på uppdrag av Utvecklings- och näringslivsnämnden, Laholms kommun
Utgivare: Högskolan i Halmstad och Laholms kommun
Årtal: 2008
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Erfarenheter av vindkraftsetablering- Förankring, acceptans och motstånd, rapport 5866
Författare: Mikael Klintman och Åsa Waldo
Utgivare: Naturvårdsverket
Årtal: 2008
Ämnesord: Opinion och acceptans
Sammanfattning via Naturvårdsverket
Rapport via Naturvårdsverkets webbokhandel

Titel:
Vindkraftens miljöpåverkan – Fallstudie av vindkraftverk i boendemiljö
Författare:
Angelica Widing,
Gunilla Britse & Tore Wizelius
Utgivare:
Högskolan på Gotland, Centrum för Vindkraftsinformation vid Inst. för Naturvetenskap och Teknik
Årtal:
2005
Sammanfattning
Rapport (pdf)

Titel: Havsbaserad vindkraft och socioekonomiska konsekvenser – en studie i Torsås kommun
Författare:
Sanna Mels
Utgivare:
Torsås kommun, Vindforsk
Årtal:
2003
Sammanfattning
Rapport (pdf)


Myndigheter och organisationer

Titel: Förslag på hur lagstiftning runt Bygdeavgifter skulle kunna se ut vid vindkraftutbyggnad samt koppling till ledningsrätt
Författare: Anders Linnerborg, Andrea Wikhäll
Utgivare: Utvecklings- och Näringslivsnämnden i Laholm kommun
Årtal: 2008
Bakgrund
Skrift (Pdf)

Titel: Wirkungseffekte von Offshore-Windkraftanlagen in Mecklenburg-Vorpommern auf touristische Nachfrage- und Angebotsstrukturen
Författare: Prof. Dr. Martin Benkenstein, Dr. Katja Zielke, Dipl.-Kfm. Jörn Bastian
Utgivare: Ostseeinstitut für Marketing, Verkehr und Tourismus an der Universität Rostock
Årtal: 2003
Rapport via Bundesverband Wind Energie e.V., klicka på titeln under rubriken Downloads

Titel: Windkraftanlagen und Tourismus – Bevölkerungsumfrage 2003
Författare: Dr. Henry Puhe
Utgivare: SOKO-Institut GmbH, Am Bahnhof 6, 33602 Bielefeld
Årtal: 2003
Rapport via Bundesverband Wind Energie e.V., klicka på titeln under rubriken Downloads

Titel:
Turisters attityder till vindkraftanläggningar – sammanfattande rapport
Författare:
MORI, Skottland
Utgivare:
Scottish Renewables Forum & British Wind Energy Association/Vindkompaniet AB
Översättare:
Vindkompaniet AB
Årtal:
2002
Sammanfattning
Rapport (pdf)

Titel: Touristische Effekte von On- und Offshore-Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein
Författare: Wolfgang Günther, Dr. Martin Lohmann, Dr. Imke Meinken
Utgivare:Institut für Tourismus- und
Bäderforschung in Nordeuropa GmbH – in Kooperation mit der Christian-Albrechts-Universität Kiel
Årtal: 2000
Rapport via Bundesverband Wind Energie e.V., klicka på titeln under rubriken Downloads


Övriga publikationer

Titel: Beyond the Bluster: Why Wind Power is an Effective Technology
Författare:
Reg Platt, Oscar Fitch-Roy, Paul Gardner
Utgivare:
GL Garrad Hassan
Årtal: 2012
Rapport (pdf) via IPPR

Titel: Inte på min bakgård! Vad menar vi egentligen?
Författare:
Marie Kvarnström
Utgivare:
Naptek, Centrum för biologisk mångfald
Årtal: 2011
Rapport (pdf) via SLU

Titel: Windenergy in Spain – overview and prospects
Författare:
José Andres Novio Liñares
Utgivare:
José Andres Novio Liñares
Årtal:
2004
Sammanfattning
Projektrapport (pdf)