Videoklipp

Videoklipp


Här kommer videoklipp om vindkraftforskning att läggas ut. För att kunna se filmerna, så måste du ladda hem Flash Player. Fler filmer kommer inom kort.


Titel: Intervju med Martin Green, fågelforskare från Lunds universitet, om fåglar och fladdermöss påverkan av vindkraft.
Längd: 14:39
Programledare:
Liselotte Aldén
Producent: Daniel Olsson, Högskolan på Gotland
Årtal: 2009
Videoklipp

Titel: Inslag om vindkraft-forskning, där Stefan Ivanell, doktor vid Högskolan på Gotland, berättar om sin forskning.
Längd: 3:59
Programledare: Susanne de Paulis
Producent: Daniel Olsson, Högskolan på Gotland
Årtal: 2008
Videoklipp

Filmer om småskalig vindkraft

Titel: Miniverk
Vindkraftverk som inte kräver bygglov. Filmen tar upp vindresurser, produktion, ljud, CE-märkning, elanslutning.
Längd: 7:47
Medverkande: Sven Ruin, civilingenjör, expert på småskalig vindkraft
Producent: Svensk Vindkraftförening
Årtal: 2012
Videoklipp

Titel: Gårdsverk
Reportage från en gård på Vikbolandet med ett 42 meter högt vindkraftverk, 43,5 kW. Intervju med en bonde om hans erfarenheter av elproduktion, ekonomi, nätfrågor.
Längd: 4:53
Medverkande: Carl Samuelson, bonde, och vindkraftägare Sven Ruin, civilingenjör, expert på småskalig vindkraft
Producent: Svensk Vindkraftförening
Årtal: 2012
Videoklipp

Titel: Byggnadsmonterade verk
NCC berättar om sina erfarenheter av byggnadsmonterad vindkraft. Sven Ruin om svårigheter med vindkraft i urban miljö. 
Längd: 3:43
Medverkande: Veronica Koutny Sochman, NCC, och Sven Ruin, civilingenjör, expert på småskalig vindkraft
Producent: Svensk Vindkraftförening
Årtal: 2012
Videoklipp

Titel: Självförsörjning
Reportage från Svartlöga i Stockholms skärgård. På ön finns inget elnät. Filmen visar hur öbor kan täcka stora delar av sitt elbehov med solceller och små vindkraftverk. Lagring av el i batteribank.
Längd: 5:56
Medverkande: Öbor på Svartlöga och Sven Ruin, civilingenjör, expert på småskalig vindkraft
Producent: Svensk Vindkraftförening
Årtal: 2012
Videoklipp