Teknik

Teknik


Vindkraft är idag en etablerad teknik och vindkraftverk är driftsäkra maskiner. Det pågår dock en ständig teknisk utveckling av bladprofiler, elsystem, styrsystem och andra komponenter. Vindkraft i drift kräver precis som andra maskiner tekniskt underhåll. Vindkraft i kallt klimat är ett aktuellt forskningsområde.Foto/Gunnar Britse/www.windpowerphotos.com


Generatorsystem

Platsspecifik anpassning

Styrsystem

Mekanik och aerodynamik

Standardisering

Drift & underhåll