Sverige anläggningar

Vindkraftsanläggningar i Sverige


Vindkraften i Sverige är i en expansiv fas och många vindkraftsprojekt är i tillstånds-process och vissa har redan byggts och tagits i drift. Mer information om tillstånd för vindkraf, prövningsprocessen och kontakt till rätt handläggare i Sverige – finns att få via Vindbrukskollen. Information om havsbaserad vindkraft finns på Offshore Center i Danmark och på Offshore Windenergy Europe (OWE).