Vindresurser

Vindresurser


Vinden innehåller rörelseenergi som kan omvandlas till elektrisk (eller mekanisk) kraft av vindkraftverk. Därför är möjligheten att beräkna vindens energiinnehåll på olika platser av central betydelse för att vindkraften ska utnyttjas på ett effektivt sätt. Under de senaste 20 åren har ett nytt vetenskapsområde utvecklats; Vindkraftsmeteorologi.

När vindenergin i ett område beräknats, presenteras resultaten på vindresurskartor. Det finns idag sådana kartor för en stor del av Sverige liksom för en rad andra länder. Mer om detta under Vindresurskartor.Foto/Gunnar Britse/www.windpowerphotos.com


Vindmeteorologi

Vindmätning

Vindresurskartor

Vindenergiberäkningar