Vindmätning

Vindmätning


En tillfredsställande beräkning av vindresurser på en given plats kräver bra vindstatistik/vinddata. Vindmätning kan göras med bland annat mätmast eller en Sodarutrustning. Detta gör det möjligt att ta reda på vilken energiproduktion en viss typ av vindkraftverk kan producera. Vindmätning inom ett planerat etableringsområde för vindkraft, blir allmer vanligt.


Luft-, vatten- och landskapslära Meteorologisk forskning Uppsala Universitet

MIUU-modellen, Uppsala Universitet


Forskning

Titel: The effect of missing data on wind resource estimation
Författare:
Aidan Coville, Afzal Siddiqui, Klaus-Ole Vogstad
Utgivare:
Energy
Årtal:
2011
Sammanfattning/Abstract
Rapport via ScienceDirect

Titel: The sodar as a screening instrument
Författare/Author:
Anders Nilsson
Utgivare/Publisher:
Department of Earth Sciences, Program for Air, Water and Landscape Science.Uppsala University
Årtal/Year:
2010
Sammanfattning/Abstract
Rapport via www.w-program.nu/

Titel: LIDAR wind speed measurements from a rotating spinner: “SpinnerEx 2009″
Författare:
Nikolas Angelou, Torben Mikkelsen, Kasper H. Hansen, Mikael Sjöholm, Michael Harris
Utgivare:
Risø National Laboratory, Danmark
Årtal:
2010
Sammanfattning
Rapport via Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark

Titel: Verification test for three WindCube™ WLS7 LiDARs at the Høvsøre test site, Risø-R-1732
Författare/Author: Julia Gottschall, Michael Courtney
Utgivare/Publisher: Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark
Årtal/Year: 2010
Rapport via Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark

Titel:
Analysis of vertical wind direction and speed gradients for data from the met. mast at Høvsøre, Risø-R-1733
Författare/Author: Nicolas Cariou, Rozenn Wagner, Julia Gottschall
Utgivare/Publisher: Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark
Årtal/Year: 2010
Rapport via Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark

Titel:
Complex terrain and wind lidars, Risø PhD report 52
Författare/Author: Ferhat Bingöl
Utgivare/Publisher: Technical University of Denmark (DTU), Risø National Laboratory for Sustainable Energy
Årtal/Year: 2009
Doktorsavhandling/Doctoral thesis via Technical University of Denmark (DTU)

Titel:
Från mätt vind till vindklimat – Normalårskorrigering, Elforsk rapport 09:03
Författare: Erik Nilsson och Hans Bergström
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2009
Sammanfattning
Rapport

Titel: Comparison of 3D turbulence measurements using three staring wind lidars and a sonic anemometer
Författare:
J. Mann, J.-P. Cariou, M. S. Courtney, R. Parmentier, T. Mikkelsen, R. Wagner, P. Lindelöw, M. Sjöholm and K. Enevoldsen
Utgivare: Risø National Laboratory, Danmark
Årtal:
2008
Rapport via Risø National Laboratory

Titel:
Modeling conically scanning lidar error in complex terrain with WAsP Engineering
Författare: F. Bingöl, J. Mann and D. Foussekis
Utgivare: Risø National Laboratory, Danmark
Årtal:
2008
Rapport via Risø National Laboratory

Titel:
Characterisation and Classification of RISØ P2546 Cup Anemometer
Författare:
Troels Friis Pedersen
Utgivare:
Risø National Laboratory, Danmark
Årtal:
2004
Sammanfattning/Abstract
Rapport
via Risø National Laboratory

Titel: Calibration of Anemometers in FFA-L2 Wind Tunnel Including Twin Calibration and Tests of Sensitivity to Wind Velocity Gradient and Tilt, FFA TN 1996-51
Författare/Author: Göran Ronsten & Jan-Åke Dahlberg
Utgivare/Publisher: Flygtekniska
Försöksanstalten, Vindforsk
Årtal/Year: 1996
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)


Övriga publikationer

Titel: Remote wind speed sensing for site assessment and normal year correction – The use of sodar technology, with special focus on forest conditions
Författare: Daniel Gustafsson
Utgivare: Kungliga Tekniska Högskolan
Årtal: 2008
Sammanfattning/Abstract
Examensarbete (Pdf)