Vindkraftsanläggningar

Vindkraftsanläggningar


Vindkraftsutbyggnaden som börjat för ett 20-tal år sedan har nu tagit fart i de flesta av världens länder. Det finns många vindkraftsanläggningar som skulle kunna presenteras men här finns endast några exempel för att visa vilken omfattning på installerad effekt, storlek på vindkraftverk m m, de moderna vindkraftsprojekten består av i jämförelse med äldre vindkraftsprojekt. Några projekt är svenska och några internationella, på land och till havs.Foto/Gunnar Britse/www.windpowerphotos.com


Sverige

Internationellt