Vindkraft i skogsmiljö


Vindkraft i skogsmiljö


Intresset för att bygga vindkraft i skogsmiljö har ökat. Fördelen är att det är glesbefolkat i skogsmiljö och att motstående intressen kan vara färre. Skogen skapar dock större vindturbulens än vad öppen mark gör. Frågan är hur detta påverkar produktionen, belastningen på vindkraftverket, behov av högre tornhöjder och andra parametrar.


Forskning

Titel: Wind power in forests
Författare:
Hans Bergström, Henrik Alfredsson, Johan Arnqvist, Ingemar Carlén, Ebba Dellwik, Jens Fransson, Hans Ganander,Matthias Mohr, Antonio Segalini, Stefan Söderberg
Utgivare:
Elforsk, Vindforsk
Årtal:
2013
Sammanfattning/Abstract
Rapport

Titel: Complex terrain and wind lidars, Risø PhD report 52
Författare/Author: Ferhat Bingöl
Utgivare/Publisher: Technical University of Denmark (DTU), Risø National Laboratory for Sustainable Energy
Årtal/Year: 2009
Doktorsavhandling/Doctoral thesis via Technical University of Denmark (DTU)

Titel:
Vindmøller i en dansk skov
Författare: Henrik Lawaetz
Utgivare: Risø National Laboratory, Danmark
Årtal: 2009
Rapport via Risø National Laboratory


Övriga publikationer

Titel: Trätorn: Kan det vara något för svensk vindkraft i skogsmiljö?
Författare: Anders Angantyr
Utgivare: Högskolan Dalarna
Årtal: 2011
Ämnesord: Trätorn vindkraft i skog
Sammanfattning
Rapport via DIVA

Titel: Remote wind speed sensing for site assessment and normal year correction – The use of sodar technology, with special focus on forest conditions
Författare: Daniel Gustafsson
Utgivare: Kungliga Tekniska Högskolan
Årtal: 2008
Sammanfattning
Examensarbete (Pdf)