Vindkraft i kallt klimat


Vindkraft i kallt klimat


I kallt klimat så krävs anpassningar för att klara kylan. Detektion av is och strategier för att undvika nedisning kan behövas, byggnation och service kan bara ske under delar av året m.m. I takt med att utbyggnaden av vindkraft ökar i norra Sverige så ökar också forskningen inom området och även vindkrafttillverkarnas intresse och anpassningar i mindre nischföretag. Forskning leds bl a av International Energy Agency. Läs mer om projektet här: Wind Energy in Cold Climates.

Se även presentationerna från två externa konferenser Vintervind 2008 och Winterwind 2008, där ämnet behandlades.


Forskning

Titel: Kalibrering av givare som mäter istillväxt
Författare: Rolf Westerlund
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2010
Sammanfattning/Abstract
Rapport

Titel: Recommendations for design of offshore foundations exposed to ice loads, Elforsk rapport 09:55
Författare:
Lennart Fransson and Lars Bergdahl
Utgivare:
Elforsk, Vindforsk
Årtal:
2009
Sammanfattning/Abstract
Rapport

Titel: Influence of Icing on the Power Performance of Seven NM82-1.5 MW Wind Turbines in Aapua, Elforsk rapport 09:59
Författare: Göran Ronsten
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2009
Sammanfattning/Abstract
Rapport

Titel: Mätningar av nedisning i en hög mast, Elforsk rapport 09:24
Författare: Per-Erik Persson
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2009
Sammanfattning
Rapport

Titel: Is på vindkraftverk – Detektering, utbredning, personskaderiskminimering och produktionsbortfall, Elforsk rapport 09:06
Författare: Rolf Westerlund, HoloOptics
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2009
Sammanfattning
Rapport

Titel: BOREAS VII – Summary of a cold climate wind energy conference (2005), Vindforsk teknikrapport 1:08
Författare: Göran Ronsten
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2008
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel:
New Technologies for de-icing Wind Turbines
Författare: Lars Bååth & Hans Löfgren
Utgivare: Halmstad University, Vindforsk
Årtal: 2008
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel:
Mapping of Icing for Wind Turbine Applications – A Feasibility Study, Elforsk rapport 08:40
Författare: Göran Ronsten
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2008
Ämnesord: Vindkraft i kallt klimat
Sökord/keywords: COST 727, de-icing
Sammanfattning/Abstract
Rapport

Titel: Wind power in Antarctica – a feasibility study for Wasa
Författare/Author: Anna Lindquist
Utgivare/Publisher: Uppsala universitet, Vindforsk
Årtal/Year: 2004
Sammanfattning
Examensarbete/Master Thesis (Pdf)

Titel:
Utveckling av en RetroOptisk isindikator
Författare: Rolf Westerlund
Utgivare: HoloOptics, Vindforsk
Årtal: 2004
Sammanfattning
Rapport (Pdf)


Övriga publikationer

Titel: Ice forces on wind turbine structures
Författare:
Kim Ilho
Utgivare:
Chalmers Tekniska Högskola, Vatten-Miljö-Transport, Göteborg
Årtal:
2002
Sammanfattning/Abstract
Examensarbete/Thesis (Pdf)