Vindenergiberäkningar

Vindenergiberäkningar


Den viktigaste faktorn för att en vindkraftsetablering ska bli lönsam är att det finns tillräckliga vindresurser. Vindresurskartor finns framtagna för en första bedömning. För en noggrannare kalkyl behövs dock vindenergiberäkningar göras. Det finns ett antal olika metoder att göra dessa. När man har gjort vindmätningar behövs också en beräkning av hur vinden varierar kring området samt en långtidskorrigering av data för en beräkning av vinden över en längre period.


Forskning

Titel: Estimation of wind energy production in relation to orographic complexity – A reliability study of two conventional computer software
Författare/Author: Karl J. Nilsson
Utgivare/Publisher: Chalmers University of Technology, Gotland University
Årtal/Year: 2010
Sammanfattning/Abstract
Examensarbete/Master of Science Thesis(Pdf)

Titel:
Satellite SAR wind resource mapping in China (SAR-China)
Författare: Merete Badger
Utgivare: Risø National Laboratory
Årtal: 2009
Rapport via Risø National Laboratory

Titel:
CFD simulation of neutral ABL flows
Författare: Xiaodong Zhang
Utgivare: Risø National Laboratory i Danmark
Årtal: 2009
Rapport via Risø National Laboratory