Sverige statistik

Statistik – Sverige


I Sverige har en driftuppföljning av vindkraftverk gjorts sedan början av 1990-talet, så det finns detaljerade uppgifter om de flesta nätanslutna vindkraftverken i Sverige. Via Elforsks driftuppföljning går det också direkt att se hur mycket vindkraftverken har producerat det senaste dygnet.


Forskning

Titel: Uppgradering av vindkraftsstatistiken, Elforsk rapport 08:11
Författare: Anna Nordin, Nils-Erik Carlstedt, Bengt Göransson
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2007
Sammanfattning
Rapport


Myndigheter och organisationer

Titel: Energiläget i siffror 2009
Författare:
Energimyndigheten
Utgivare:
Energimyndigheten
Årtal:
2009
Sammanfattning
Rapport via Energimyndighetens publikationsservice

Titel:
Vindkraft – Driftuppföljning
Författare:
Elforsk, Vindforsk
Utgivare: Elforsk
Årtal:
2008
Sammanfattning
Elforsk driftsuppföljning