Sverige och EU

Sverige och EU


Forskning

Titel: Technologies for production of Electricity and Heat in Sweden – Wind Energy in perspective of international development, Elforsk rapport 2500
Författare: Niels-Erik Clausen, Henrik Lawaetz, Jørgen Lemming and Poul Erik Morthorst
Utgivare: Risø National Laboratory, Danmark och Elforsk
Årtal: 2008
Rapport via Risø National Laboratory


Myndigheter och organisationer

Titel: Pure Power – Wind energy targets for 2020 and 2030
Författare/Author: European Wind Energy Association, EWEA
Utgivare/Publisher: European Wind Energy Association, EWEA
Årtal/Year: 2009
Rapport via European Wind Energy Association, EWEA

Titel:
Stockholm Declaration – Conclusions of the Chair 15 September 2009
Författare: Regeringskansliet
Utgivare: Regeringskansliet
Årtal: 2009
Policy workshop conclusions via Energimyndigheten

Titel: Energiindikatorer 2009 – Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål
Författare: Energimyndigheten
Utgivare: Energimyndigheten
Årtal: 2009
Rapport via Energimyndighetens publikationsservice

Titel:
Genomförandet av EU:s strategi för hållbar utveckling – Rapport M2007.27
Författare: Miljödepartementet
Utgivare: Regeringskansliet, Miljödepartementet
Årtal: 2007
Rapport via Regeringskansliet