Styrsystem

Styrsystem


Vindkraftverket behöver ett system för att styras och samla in information. Styrsystemet har som uppgift att anpassa verket efter förändringar i omgivningen, lagra information om produktion och övervaka driften. Vanligen sker t.ex. effektreglering genom pitch-aktivt stall eller stall reglering; vindkraftverket vrids för att följa vindriktningen och vindkraftverket måste stängas ner när det blåser för mycket. Alltmer används sensorer för att mäta olika parametrar för att övervaka att driften sker som den ska eller om underhållsåtgärder behövs.

Rubriken kommer också innehålla skrifter med beskrivning av reglersystemets uppbyggnad, vad som kan styras och vad som kan mätas.


Forskning

Titel: Model-based control of wind turbines: look-ahead approach
Författare:
Alexander Stotsky, Bo Egardt
Utgivare:
Chalmers
Årtal:
2012
Sammanfattning
Rapport via Sage Journals

Titel: Moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk, slutrapport
Författare: Torbjörn Thiringer
Utgivare: Chalmers Tekniska högskola, Vindforsk
Årtal: 2005
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Control of a Variable-Speed Pitch-Regulated Wind Turbine
Författare/Author: Torbjörn Thiringer & Andreas Petersson
Utgivare/Publisher: Chalmers Tekniska Högskola, Vindforsk
Årtal/Year: 2005
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)