Statistik

Statistik


Hur mycket vindkraft som finns i Sverige och andra länder och hur mycket el de producerar, finns att utläsa i sammanställd statistik. Där kan man även se hur snabbt vindkraften ökar och hur stor andel av elen i olika länder som vindkraften bidrar med.Foto/Gunnar Britse/www.windpowerphotos.com


Sverige

Internationellt