Standardisering

Standardisering


Standarder för vindkraft och dess användning finns liksom för andra tekniker. Det rör sig ofta om kvalitet och säkerhetsaspekter. Det kan också handla om definition av olika vindklasser, krav för elanslutning, kommunikation, ljudmätning m.m.

IEC 61400-x innehåller de standarder som rör vindkraftverk…


Forskning

Titel: Standardisering inom vindkraftområdet 2008, Elforsk rapport 09:34
Författare: Jan Blix
Utgivare: Elforsk
Årtal: 2008
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Svenskt deltagande i standardiseringsarbete inom vindkraftsområdet – SEK TK 88 Årsrapport 2003
Författare: Sven-Erik Thor
Utgivare: Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), Vindforsk
Årtal: 2004
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Svenskt deltagande i standardiseringsarbete inom vindkraftsområdet – SEK TK 88 Årsrapport 2002
Författare: Sven-Erik Thor
Utgivare: Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), Vindforsk
Årtal: 2003
Sammanfattning
Rapport (Pdf)