Samhällsekonomi

Samhällsekonomi


Energisektorn påverkar samhällsekonomin på en rad olika sätt. En omställning av energisystemet skapar nya arbetstillfällen. Förbränningsanläggningar ger utsläpp som orsakar så kallade externa kostnader, genom påverkan på miljö och hälsa.  Även skatter och avgifter på energi påverkar samhällsekonomin. Här finns material som behandlar denna typ av frågor.


Forskning
Myndigheter och organisationer
Övriga publikationer


Forskning

Titel: Samhällsekonomisk kalkyl havsbaserad vindkraft
Utgivare/Publisher: IUC Sverige AB
Årtal/Year: 2012
Rapport via Västra Götalandsregionen (Pdf)

Titel: Renewably employed! Short and long-term impacts of the expansion of renewable energy on the German labour market
Utgivare/Publisher: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and
Nuclear Safety
Årtal/Year: 2010
Rapport via Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and
Nuclear Safety (Pdf)

Titel: Medvind för tillväxt? – Vindkraftens roll för den regionala utvecklingen i Jämtlands län
Författare/Author: Andrea Franzén
Utgivare/Publisher: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning/Abstract
Kandidatsuppsats(Pdf)

Titel:
Det där ordnar marknaden… Investeringspraktik på den avreglerade elmarknaden
Författare/Author: Petter Rönnborg
Utgivare/Publisher: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning/Abstract via Göteborgs universitet

Titel:
Vindkraft och landsbygdsutveckling ur ett kollaborativt perspektiv
Författare: Mikael Jonasson på uppdrag av Utvecklings- och näringslivsnämnden, Laholms kommun
Utgivare: Högskolan i Halmstad och Laholms kommun
Årtal: 2008
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv – Underlag till Vindforsks syntesrapport, Vindforsk teknikrapport 7:08
Författare: Nils Andersson
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2008
Ämnesord: Samhällsekonomi
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel:
Borta med vinden – en analys av konkurrensen mellan leverantörer av vindkraftverk
Författare:
Petter Rönnborg
Utgivare:
Lunds universitet – Department of Technology and Society
Årtal:
2003
Sammanfattning
Rapport via Lunds Tekniska Högskola (Pdf)

Titel: Subcontractors and Component Suppliers in the Swedish Wind Power Industry – report No 42
Författare:
Linn Takeuchi
Utgivare:
Lunds universitet – Department of Technology and Society
Årtal:
2003
Sammanfattning
Rapport via Lunds Tekniska Högskola (Pdf)

Titel: Havsbaserad vindkraft och socioekonomiska konsekvenser – en studie i Torsås kommun
Författare:
Sanna Mels
Utgivare:
Torsås kommun, Vindforsk
Årtal:
2003
Sammanfattning
Rapport (Pdf)


Myndigheter och organisationer

Titel: Vindkraft i sikte
Författare/Author:
Svensk Vindenergi
Utgivare/Publisher:
Svensk Vindenergi
Årtal/Year:
2010
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften
Författare: Gotlands kommun, Samhällsbyggnadsenheten, Ledningskontoret
Utgivare: Gotlands kommun
Årtal: 2009
Sammanfattning
Rapport

Titel:
Vindkraftverk – kartläggning av aktiviteter och kostnader vid nedmontering, återställande av plats och återvinning
Författare: Fredrik Ardefors, Martin Lindkvist, Olga Pérez, Emma Rickardsson, Consortis Producentansvar AB
Utgivare: Svensk Vindenergi
Årtal: 2009
Sammanfattning
Rapport via Svensk Vindenergi (Pdf)

Titel:
Jobb i medvind – Vindkraftens sysselsättningseffekter
Författare:
Nils Andersson, Alarik Arthur
Utgivare: Svensk Vindenergi
Årtal: 2009
Sammanfattning
Rapport via Svensk Vindenergi (Pdf)

Titel:
Med vindkraft i tankarna – Vindkraft i Sverige 2020
Författare:
Nils Andersson, Angelica Widing
Utgivare:
Svensk Vindenergi
Årtal:
2008
Sammanfattning
Rapport via Svensk Vindenergi (Pdf)

Titel:
Medvind i uppförsbacke – En studie av den svenska vindkraftspolitiken
Författare:
Gabriel Michanek, Patrik Söderholm
Utgivare:
Expertgruppen för miljöstudier
Årtal: 2006
Sammanfattning
Rapport (Pdf)


Övriga publikationer