Propositioner energipolitik

Propositioner


Titel: Prop. 2008/09:146, Prövning av vindkraft
Författare: Miljödepartementet
Utgivare:
Miljödepartementet, Regeringskansliet
Årtal:
2009
Proposition via Regeringskansliet

Titel:
Prop. 2008/09:163, En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi
Författare: Näringsdepartementet
Utgivare:
Näringsdepartementet, Regeringskansliet
Årtal:
2009
Proposition via Regeringskansliet

Titel:
Prop. 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009
Författare:
Finansdepartementet
Utgivare:
Finansdepartementet, Regeringskansliet
Årtal:
2008
Proposition via Regeringskansliet

Titel: Prop. 2005/06:154 Förnybar el med gröna certifikat
Författare:
Näringsdepartementet
Utgivare:
Näringsdepartementet, Regeringskansliet
Årtal:
2006
Proposition via Regeringskansliet

Titel: Prop. 2005/06:143 Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt vindbruk
Författare:
Näringsdepartementet
Utgivare:
Näringsdepartementet, Regeringskansliet
Årtal:
2006
Proposition via Regeringskansliet

Titel: Prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas,m.m.
Författare:
Miljödepartementet
Utgivare:
Miljödepartementet, Regeringskansliet
Årtal:
2005
Proposition via Regeringskansliet

Titel: Prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor
Författare: Näringsdepartementet
Utgivare: Näringsdepartementet, Regeringskansliet
Årtal: 2002
Proposition via Regeringskansliet

Titel: Prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning
Författare: Miljödepartementet
Utgivare: Miljödepartementet, Regeringskansliet
Årtal: 2001
Proposition via Regeringskansliet