Platsspecifik anpassning

Platsspecifik anpassning


Vindkraften utvecklas i snabb takt och projekten blir allt större. I och med detta så byggs vindkraft på fler olika platser. I Sverige finns det stora områden i norr som kan byggas ut, men dessa platser är placerade i kallt klimat vilket kan medföra risk för nedisning. I södra Sverige finns det många projekt i skogsmark. Ett ytterligare område som har potential för storskalig utbyggnad är till havs. Ett ökat intresse finns även för småskalig vindkraft.


Offshore

Vindkraft i skogsmiljö

Vindkraft i kallt klimat