Planering

Planering


Planering för lokalisering av vindkraftverk kan göras på olika nivåer. På nationell nivå finns planeringsmål för vindkraft och utredningar och rapporter från centrala myndigheter, som bland annat behandlar olika planeringsmetoder. Några län har gjort utredningar om möjligheterna att hitta platser för vindkraft på regional nivå, dessa återfinns under rubriken Nationell planering. En del kommuner har gjort översiktsplaner för vindkraft och kommuner kan också ta fram detaljplaner för vindkraft. Den internationella planeringen kan inverka på den nationella och kommunala planeringen.Foto/Gunnar Britse/www.windpowerphotos.com


Kommunal planering

Internationell planering

Nationell planering