Offshore

Offshore


För storskalig utbyggnad finns stora möjligheter till havs. På flera punkter skiljer sig dessa etableringar från de landbaserade. Fundamenten har annan konstruktion och påverkan från havsluften är större. Förutom vindlaster så påverkar även våglaster, tillgängligheten för underhåll är inte lika enkel och avståndet till elnät är längre.


Forskning
Myndigheter och organisationer
Rapporter


Forskning

Titel: Formation of competences to realise the potential of offshore wind power in the European Union
Författare/Author: Staffan Jacobsson & Kersti Karltorp
Utgivare/Publisher: Chalmers University of Technology
Årtal: 2011
Sammanfattning/Abstract
Licentiatexamen (pdf)

Titel: IEA Wind Task 23 Offshore Wind Technology and Deployment. Subtask 1 Experience with Critical Deployment Issues. Final Technical Report
Författare/Author:
Jørgen Lemming
Utgivare/Publisher:
Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark
Årtal:
2010
Sammanfattning/Abstract
Rapport via Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark

Titel: High-strength wind turbine steel towers, Elforsk rapport 09:11
Författare:
Milan Veljkovic, Wylliam Husson
Utgivare:
Elforsk, Vindforsk
Årtal:
2009
Sammanfattning/Abstract
Rapport (pdf)

Titel: Load Consequences when Sweeping Blades – A Case Study of a 5 MW Pitch Controlled Wind Turbine
Författare/Author: David R.S. Verelst and Torben J. Larsen
Utgivare/Publisher: Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark
Årtal/Year: 2010
Sammanfattning/Abstract
Rapport via Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark

Titel: Presentations from “The Bolund Experiment: Workshop” 3-4th December 2009
Författare/Author:
Andreas Bechmann (ed.)
Utgivare/Publisher:
Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark
Årtal/Year:
2010
Sammanfattning/Abstract
Rapport via Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark

Titel: Advanced Load Alleviation for Wind Turbines using Adaptive Trailing Edge Flaps: Sensoring and Control, Risø-PhD-61
Författare/Author: Peter Bjørn Andersen
Utgivare/Publisher: Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark
Årtal/Year: 2010
Doktorsavhandling via Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark

Titel:
Estimation of wind energy production in relation to orographic complexity – A reliability study of two conventional computer software
Författare/Author: Karl J. Nilsson
Utgivare/Publisher: Chalmers University of Technology, Gotland University
Årtal/Year: 2010
Sammanfattning/Abstract
Examensarbete/Master of Science Thesis(Pdf)

Titel:
Wind Turbine Wake in Atmospheric Turbulence, Risø-PhD-53
Författare/Author: Pierre-Elouan Réthoré
Utgivare/Publisher: Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark
Årtal/Year: 2009
Doktorsavhandling/Doctoral Thesis via Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy

Titel:
Wind Turbines: Unsteady Aerodynamics and Inflow Noise, Risø PhD report 47
Författare/Author: Brian Riget Broe
Utgivare/Publisher: Technical University of Denmark (DTU), Risø National Laboratory for Sustainable Energy
Årtal/Year: 2009
Doktornsavhandling/Doctoral thesis via Technical University of Denmark (DTU)

Titel:
Simulering och Optimering av Vindparker – TOPFARM, Elforsk rapport 09:23
Författare: Ingemar Carlén
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2009
Sammanfattning
Rapport

Titel:
Airfoil Computations using the γ – Reθ Model
Författare: Niels N. Sørensen
Utgivare: Risø National Laboratory
Årtal: 2009
Rapport via Risø National Laboratory

Titel:
12MW: final report
Författare: Charlotte Hasager, Alfredo Peña, Torben Mikkelsen, Sven-
Erik Gryning, Mike Courtney, Paul B. Sørensen (DONG energy)
Utgivare: Risø National Laboratory
Årtal: 2009
Rapport via Risø National Laboratory

Titel:
Numerical Computations of Wind Turbine Wakes
Författare:
Stefan S.A. Ivanell
Utgivare: Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Årtal: 2009
Sammanfattning
Doktorsavhandling (Pdf 28 MB)

Titel: Numerical Computations of Wind Turbine Wakes, Elforsk rapport: 09:27
Författare: Stefan Ivanell
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2009
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel:
Wake modeling and simulation
Författare: Gunner C. Larsen, Helge Aa. Madsen, Torben J. Larsen, and Niels Troldborg
Utgivare: Risø National Laboratory, Danmark
Årtal:
2008
Rapport via Risø National Laboratory

Titel:
Micromechanical Modelling of Unidirectional Long Fiber Reinforced Composites
Författare: Leon Mishnaevsky Jr. and Povl Brøndsted
Utgivare: Risø National Laboratory, Danmark
Årtal:
2008
Rapport via Risø National Laboratory

Titel:
Ultimate strength of a large wind turbine blade
Författare: Find Mølholt Jensen
Utgivare: Risø National Laboratory, Danmark
Årtal:
2008
Doktorsavhandling via Risø National Laboratory

Titel:
Effects of Large Bending Deflections on Blade Flutter Limits
Författare: Bjarne Skovmose Kallesøe and Morten Hartvig Hansen
Utgivare: Risø National Laboratory, Danmark
Årtal:
2008
Rapport via Risø National Laboratory

Titel: Aeroelastic Simulation of Wind Turbine Dynamics
Författare/Author: Anders Ahlström
Utgivare/Publisher: Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Vindforsk
Årtal/Year: 2005
Sammanfattning
Doktorsavhandling/Doctoral Thesis (Pdf)

Titel:
Visualization of the elastic blade motion of an operating wind turbine, FOI-R-1398-SE
Författare/Author: Göran Ronsten
Utgivare/Publisher: Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Vindforsk
Årtal/Year: 2005
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel:
Forskning i Aeroelasticitet EFP-2002
Redigerare:
Christian Bak
Utgivare:
Risø National Laboratory, Roskilde, Danmark
Årtal:
2004
Sammanfattning
Rapport
via Risø National Laboratory

Titel: Numerical Study of the Static and Pitching RISOE-B1-18 Airfoil
Författare:
Franck Bertagnolio
Utgivare: Risø National Laboratory, Roskilde, Danmark
Årtal:
2004
Sammanfattning
Rapport
via Risø National Laboratory

Titel: Wind Turbine Wakes – Control and Vortex Shedding
Författare:
Davide Medici
Utgivare:
Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.
Årtal:
2004
Sammanfattning
Avhandling (Pdf)

Titel: CFD Computations of Wind Turbine Blade Loads During Standstill Operation
Författare:
Niels N. Sørensen, Jeppe Johansen & Stephen Conway
Utgivare:
Risø National Laboratory, Danmark
Årtal:
2004
Sammanfattning
Rapport
via Risø National Laboratory

Titel: Vortex System Studies on Small Wind Turbines, FOI-R-0936-SE
Författare/Author: Björn Montgomerie & Jan-Åke Dahlberg
Utgivare/Publisher: Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Vindforsk
Årtal/Year: 2003
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel:
Mean Gust Shapes
Författare:
Gunner Chr. Larsen, Wim Bierbooms and Kurt S. Hansen
Utgivare:
Risø National Laboratory, Roskilde, Danmark
Årtal:
2003
Sammanfattning
Rapport
via Risø National Laboratory

Titel: Lättvindsturbin för småskalig elproduktion, Projekt Wintree, slutrapport
Författare: Lars Östholm
Utgivare: Wintree AB, Vindforsk
Årtal: 2003
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel:
Simulating Dynamical Behaviour of Wind Power Structures
Författare:
Anders Ahlström
Utgivare:
Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Årtal:
2002
Sammanfattning
Avhandling (Pdf)

Titel: Aerforce: Subroutine Package for unsteady Blade-Element/Momentum Calculations, FFA TN 2000-07
Författare:
Anders Björck
Utgivare:
Flygtekniska Försöksanstalten
Årtal:
2000
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Dynstall: Subroutine Package with a Dynamic stall model, FFAP-V-110
Författare:
Anders Björck
Utgivare:
Flygtekniska Försöksanstalten
Årtal:
2000
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Evaluation of the Software program Windfarm and Comparisons with Measured Data from Alsvik, FFA TN 2000-30
Författare:
Erik Djerf & Henrik Mattson
Utgivare:
Flygtekniska Försöksanstalten
Årtal:
2000
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel:
A PIV Study of Separated Flow around a 2-D Airfoil at High Angles of Attack in a Low Speed Wind Tunnel, FFA TN 1999-52
Författare:
Richard Holm & Jonas Gustavsson
Utgivare:
Flygtekniska Försöksanstalten
Årtal:
1999
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Optimization of Semi-Empirical Parameters in the FFA-Beddoes Dynamic Stall Model, FFA TN 1999-37
Författare:
Murat Mert
Utgivare:
Flygtekniska Försöksanstalten
Årtal:
1999
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Recommendations for design of offshore foundations exposed to ice loads, Elforsk rapport 09:55
Författare: Lennart Fransson & Lars Bergdahl
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2009
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel:
Design av elsystem för havsbaserade vindkraftparker, Elforsk rapport 08:14
Författare: Michael Lindgren, David Söderberg, Anton Dahlgren
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2008
Sammanfattning
Rapport

Titel: Reliability Study – Analysis of Electrical Systems within Offshore Wind Parks, Elforsk report 07:65
Författare: Bengt Frankén STRI AB
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2007
Sammanfattning
Rapport

Titel: Islaster på vindkraftverk till havs – beskrivning av mekanismer och rekommendationer för dimensionering
Författare:
Lars Bergdahl
Utgivare:
Chalmers Tekniska Högskola, Vatten-Miljö-Transport, Göteborg
Årtal:
2002
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Numeriska modeller av vågutbredning för beräkning av våglaster mot vindkraftverk till havs
Författare:
Jenny Trumars & Lars Bergdahl
Utgivare:
Chalmers Tekniska Högskola, Vatten-Miljö-Transport, Göteborg
Årtal:
2002
Sammanfattning
Rapport (Pdf)


Myndigheter och organisationer

Titel: Report from flight test RADAR
Författare:
Energimyndigheten
Utgivare:
Energimyndigheten
Årtal:
2009
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel: Adapting offshore wind power foundations to local environment
Författare/Author:
by Linus Hammar, Sandra Andersson and Rutger Rosenberg, Translation: Anna Dimming
Utgivare/Publisher:
The Swedish Environmental Protection Agency
Årtal/Year:
2010
Sammanfattning/Abstract
Rapport via www.naturvardsverket.se

Titel: Vindkraft till havs – Brister och möjligheter vid planering och projektering
Författare/Author: Boverket
Utgivare/Publisher: Boverket
Årtal/Year: 2010
Sammanfattning/Abstract
Rapport via Boverkets webbokhandel

Titel:
Stockholm Declaration – Conclusions of the Chair 15 September 2009
Författare: Regeringskansliet
Utgivare: Regeringskansliet
Årtal: 2009
Policy workshop conclusions via Energimyndigheten


Rapporter

Lillgrund Vindkraftpark, Sverige

Middelgrund Wind Farm, Danmark

Offshore wind market outlook & recommendations, NordVind