Nationell planering

Nationell planering


Forskning
Myndigheter och organisationer
Övriga publikationer


Forskning

Titel: Assessing Sustainability: Spatial Considerations When Developing Wind Power
Författare: Beauden Boekhout
Utgivare: Uppsala Universitet
Årtal: 2010
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Renewable Energy and Environment: A Swedish Perspective
Författare: Mohammad J. Taherzadeh
Utgivare: University of Borås
Årtal: 2011
Sammanfattning
Rapport via University of Borås

Titel: Inventering av genomförda karaktärsanalyser
Författare: Jenny Nord; Boel Persson; Ingrid Sarlöv Herlin
Utgivare: SLU
Årtal: 2012
Sammanfattning
Rapport via SLU Epsilon

Titel: Offshore wind power policy and planning in Sweden
Författare:
Patrik Söderholm, Maria Pettersson
Utgivare:
Luleå University
Årtal: 2011
Ämnesord: Offshore wind power, Planning, Policy
Sammanfattning

Titel: Problematisering av vindkraftens regelverk – en pilotstudie
Författare: Stefan Larsson
Utgivare: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad, MiSt-programmet
Årtal: 2009
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel:
Renewable energy and the function of law : a comparative study of legal rules related to the planning, location and installation of windmills
Författare: Maria Pettersson
Utgivare: Luleå Tekniska Universitet
Årtal: 2008
Sammanfattning och doktorsavhandling via Luleå Tekniska Universitet


Myndigheter och organisationer

Titel: EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation
Författare/Author:
European Commission
Utgivare/Publisher:
European Commission
Årtal/Year:
October 2010
Sammanfattning/Abstract
Rapport (PDF)

Titel: Vindkraftshandboken – Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden
Författare: Boverket
Utgivare: Boverket
Årtal: 2009
Handboken via Boverket

Titel: Riksintresseområden för vindbruk
Författare:
Energimyndigheten
Utgivare:
Energimyndigheten
Årtal:
2008
Sammanfattning och länk till kartor via Energimyndigheten

Titel: Vindkraft och luftfart – Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser
Författare:
Trafikverket
Utgivare:
Trafikverket
Årtal:
2010
Informationsblad via Trafikverket

Titel:
Scenarier för vindkraft. Metod för areal- och potentialberäkning i ett geografiskt informationssystem. Rapport 5300
Författare:
Karin Lundin
Utgivare:
Naturvårdsverket
Årtal:
2003
Sammanfattning
Rapport via Libris hemsida

Titel: Sveriges kust- och skärgårdslandskap. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2003:4
Författare:
Pernilla Nordström
Utgivare:
Riksantikvarieämbetet
Årtal:
2003
Sammanfattning och information via Riksantikvarieämbetet

Titel:
Förutsättningar för storskalig utbyggnad av vindkraft i havet, Vänern och fjällen
Författare:
VindGIS Boverket
Utgivare:
Boverket
Årtal:
2003
Sammanfattning
Rapport via Boverket

Titel: Idédiskussion kring strategiska miljöbedömningar i planering
Författare:
Lars Emmelin, Anders Hedlund och Erik Plathe
Utgivare:
Boverket och Naturvårdsverket
Årtal:
2001
Sammanfattning
Rapport via Boverket

Titel: Miljöinriktad fysisk planering
Författare:
Sven Arvidsson, Kristina Nilsson, Bengt Larsén, Dick Larsson
Utgivare:
Boverket och Naturvårdsverket
Årtal:
2000
Sammanfattning
Rapport via Boverket

Titel:
GIS och miljömål i fysisk planering
Författare:
Ulrik Westman och Anna-Karin Sonesson
Utgivare:
Boverket och Naturvårdsverket
Årtal:
2000
Sammanfattning
Rapport via Libris hemsida


Övriga publikationer

Titel: Storbritanniens satsning på Offshore Vindkraft
Författare:
Liselotte Aldén
Utgivare:
Liselotte Aldén
Årtal:
2004
Sammanfattning
Projektrapport (pdf)