Motstående intressen

Motstående intressen


Det finns olika motstående intressen som planerade vindkraftsanläggningar ska vägas mot såsom riksintressen, näringar, organisationers intressen, infrastruktur, bebyggelse med mera.


Forskning
Myndigheter och organisationer
Övriga publikationer


Myndigheter och organisationer

Titel: Offshore wind power in Sweden – A qualitative analysis of attitudes with particular focus on opponents
Författare:
Åsa Waldo
Utgivare:
Lund University
Årtal:
2012
Sammanfattning/Abstract
Rapport via ScienceDirect

Titel: Report from flight test RADAR
Författare:
Energimyndigheten
Utgivare:
Energimyndigheten
Årtal:
2009
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel: Vindkraftens påverkan på fjällandskapet – en delstudie knuten till översiktsplanearbetet i Härjedalens kommun
Författare:
Anders Bramme
Utgivare:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Årtal:
2002
Sammanfattning (pdf)
Rapport (38 MB) (pdf)

Titel:
Konsekvenser av vindkraft för rennäringen i Jämtlands län – en pilotstudie
Författare:
Madeliene Larsen
Utgivare:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Årtal:
2002
Sammanfattning (pdf)
Rapport (pdf)

Titel:
Turisters attityder till vindkraftverk i fjällen
Författare:
Lisa Hörnsten
Utgivare:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Årtal:
2002
Sammanfattning
Rapport (pdf)


Övriga publikationer

Titel: Luftfartens kunskapsunderlag – 5: Luftfartens intressen i den fysiska planeringen.
Författare:
Luftfartsstyrelsen
Utgivare: Luftfartsstyrelsen
Årtal:
2006
Sammanfattning
Rapport via Transportstyrelsen (se under rubriken “Preliminär utgåva av Luftfartens kunskapsunderlag” och 5: Luftfartens intressen i den fysiska planeringen.)

Titel: Obstacles for Wind Energy Development due to EU Legislation
Författare:
Henning Sten Hansen
Utgivare:
South Baltic Programme
Årtal:
2011
Rapport (pdf)