Miljötillstånd och MKB

Miljötillstånd och miljökonsekvensbeskrivning, MKB


De gamla tillståndsreglerna fokuserade på vindkraftverkets effekt, vad gäller tillståndsplikt. De nya reglerna, som började gälla från och med 1 augusti 2009, ser mer på verkens storlek och om det finns tidigare vindkraftverk i anslutning till det tilltänkta verket.

Tillstånd krävs för:
- Två eller flera verk som har en totalhöjd överstiger 150 meter.
- Sju eller flera verk som har en totalhöjd som överstiger 120 meter.
- Varje verk som ska byggas vid befintligt verk, vilket innebär att man kommer upp i tillståndsgränsen.
- Varje verk som ska byggas vid en redan tillståndspliktig gruppstation.

Anmälningsplikt krävs för:
- Ett verk med en totalhöjd över 50 meter.
- Två eller fler verk i grupp.
- Varje verk som tillkommer vilket står tillsammans med ett annat verk.

Hos Naturvårdsverket kan man hitta en webbvägledning om MKB för vindkraftsprojekt.

Information om hur prövning av vindkraft kommer att fungera efter miljöprocess-utredningen finner du hos Miljödepartementet och hos Naturvårdsverket.


Exempel på MKB

Myndigheter och organisationer
Forskning

Övriga publikationer


Exempel på Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB

Projekt: Forsmark vindkraftpark
Projektör:
Vattenfall vindkraft Sverige AB
Län: Uppsala län
Årtal:
2009
Länk till MKB via Vattenfall

Projekt:
Mästermyr vindkraftpark
Projektör:
Vattenfall vindkraft Sverige AB
Län: Gotlands län
Årtal:
2009
Länk till MKB via Vattenfall

Projekt: Ryningsnäs vindkraftpark
Projektör:
Vattenfall vindkraft Sverige AB
Län: Kalmar län
Årtal:
2007
Länk till MKB via Vattenfall

Projekt:
Vindkraftsutbyggnad Hörnefors, Hörneå 8:455 i Umeå kommun
Projektör:
Svevind AB
Län:
Västerbottens län
Årtal:
2003
Länk till MKB via Svevind AB

Projekt: Vindkraftsutbyggnad Granberget, Sikeå 36:1 i Robertsfors kommun
Projektör:
Svevind AB
Län:
Västerbottens län
Årtal:
2003
Länk till MKB via Svevind AB

Projekt: Vindkraftsanläggning Råshön i Offerdal, Krokoms kommun
Projektör:
Vindkompaniet i Hemse AB
Län:
Jämtlands län
Årtal:
2002
Sammanfattning
Preliminär miljökonsekvensbeskrivning (Pdf)
Länk till Offerdalvind ekonomisk förening

Projekt:
MKB Vindkraftparken Lillgrund – Örestads Vindkraftpark AB
Projektör:
Örestads Vindkraftpark AB
Län:
Skåne län
Årtal:
2000 – 2008
Sammanfattning
Länk till MKB via Vattenfall

Projekt:
Taggen Vindpark (Planerad)
Projektör:
Vattenfall AB och Hanöbukten Offshore AB
Län: Blekinge län
Årtal:
2005-
Länk till MKB via Taggen Vindpark

Projekt:
Vindkraftparken Fladen (Ej tillstyrkt)
Projektör:
Göteborg Energi AB, ABB, Nordex
Län:
Hallands län
Årtal:
2001
Sammanfattning med länk till MKB-handlingar

Projekt: Kriegers flaks vindkraftpark (planerad)
Projektör: Eurowind AB
Län:
Skåne län
Årtal:
2000-
Länk till Vattenfalls hemsida om Kriegers flak

Projekt: Stjups Vindkraftpark
Projektör:
Vindkompaniet i Hemse AB
Län:
Gotlands län
Årtal:
2000-2004
Sammanfattning med länk till MKB-handlingar


Forskning

Titel: Renewable energy and the function of law : a comparative study of legal rules related to the planning, location and installation of windmills
Författare: Maria Pettersson
Utgivare: Luleå Tekniska Universitet
Årtal: 2008
Sammanfattning och doktorsavhandling via Luleå Tekniska Universitet

Titel:
Applying New Computer-Aided Tools for Wind Farm Planning and Environmental Impact Analysis
Författare:
Morten Lybech ThØgersen, Per Nielsen, Mads V. SØrensen, Per Toppenberg & Erik Soe Christiansen
Utgivare:
ThØgersen & Nielsen, EMD, Danmark
Årtal:
2003
Sammanfattning
Rapport (pdf)


Myndigheter och organisationer

Titel: Nya regler för prövning av vindkraft från 1 augusti 2009
Författare: Måns Hagberg
Utgivare: Högskolan på Gotland
Årtal: 2009
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel:
Innehåll i tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft
Författare: Länsstyrelsen i Skåne län
Utgivare: Länsstyrelsen i Skåne län
Årtal:
2009
Informationsskrift via Länsstyrelsen i Skåne län

Titel: Klassificering av vindkraft som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken
Författare:
Linklaters Advokatbyrå
Utgivare: Energimyndigheten
Årtal:
2004
Sammanfattning
Rapport via Libris hemsida

Titel: Miljörapport för tillståndspliktiga verksamheter
Författare:
Naturvårdsverket
Utgivare:
Naturvårdsverket
Årtal:
2003
Sammanfattning
Rapport via Naturvårdsverket


Övriga publikationer

Titel: Vindkraft till havs – en jämförelse mellan miljökonsekvensbeskrivningar i Sverige, Danmark och Tyskland
Författare:
Frida Eklund och Karin Larsson
Utgivare:
Frida Eklund och Karin Larsson
Årtal:
2004
Sammanfattning
Rapport (pdf)

Titel: Exempel på innehåll i ansökan och MKB
Författare:
Länsstyrelsen i Skåne län
Utgivare:
Länsstyrelsen i Skåne län
Årtal:
2010
Länk (pdf) via Länsstyrelsen i Skåne län

Titel: Exempel på information om tillståndsprocessen
Författare:
Länsstyrelsen i Skåne län
Utgivare:
Länsstyrelsen i Skåne län
Årtal:
2008
Länk (pdf) via Länsstyrelsen i Skåne län

Titel: Exempel på samrådsunderlag
Författare:
Länsstyrelsen i Skåne län
Utgivare:
Länsstyrelsen i Skåne län
Årtal:
2008
Länk (pdf) via Länsstyrelsen i Skåne län

Titel:
Tillståndsprövning och anmälan avseende miljöfarlig verksamhet – Handbok 2003:5
Författare:
Naturvårdsverket
Utgivare:
Naturvårdsverket
Årtal:
2003
Sammanfattning
Handbok via Naturvårdsverket