Klimatfrågan

Klimatfrågan


Under senare år har klimatförändringarna tagit alltmer plats i världsdebatten. Det finns många utredningar och rapporter som belyser detta ämne. I sammanhanget spelar bland annat vindkraft som energislag en viktig roll.


Myndigheter och organisationer

Titel: FN:s klimatpanel 2007: Syntesrapport – Sammanfattning för beslutsfattare, fjärde utvärderningsrapporten från IPCC. Rapport 5763
Författare: IPCC, Naturvårdsverket
Utgivare: Naturvårdsverket
Årtal: 2007
Rapport via Naturvårdsverkets hemsida

Titel:
Sea Wind Europe
Författare: Garrad Hassan and Partners
Utgivare: Greenpeace
Årtal: 2007
Rapport via Greenpeace

Titel:
På väg mot klimatmålet – så kan den fysiska planeringen bidra
Författare:
Peter Norberg (Eco Management)
Utgivare:
Naturvårdsverket
Årtal:
2002
Sammanfattning
Skrift via Naturvårdsverkets Webbokhandel

Titel: The Kyoto-protocol
Författare: UNFCCC
Utgivare: UNFCCC
Årtal: 1997
Protokollet via UFCCC