Maritimt liv


Maritimt liv


Se även kunskapsprogrammet Vindvals lägesrapport om vindkraftens miljöpåverkan.


Forskning
Myndigheter och organisationer
Övriga publikationer


Forskning

Titel: Adapting offshore wind power foundations to local environment
Författare: Linus Hammar, Sandra Andersson, Rutger Rosenberg, Anna Dimming
Utgivare: The Swedish Environmental Protection Agency
Årtal: 2010
Sammanfattning
Rapport (Pdf, English)                                                                                                Rapport (Pdf, Svenska)

Titel: The effects of wind power on marine life – A Synthesis
Författare:
Lena Bergström, Lena Kautsky, Torleif Malm, Hans Ohlsson, Magnus Wahlberg, Rutger Rosenberg, Nastassja Åstrand Capetillo
Utgivare:
The Swedish Environmental Protection Agency
Årtal:
2012
Sammanfattning
Rapport (Pdf, English)                                                                                      Rapport (Pdf, Svenska)

Titel: Bentiska processer på och runt artificiella strukturer i Sveriges kustvatten
Författare:Torleif Malm, Roland Engkvist
Utgivare: Vindval
Årtal:
2011
Rapport (pdf) via Vindval

Titel: Ljud från pålning av vindkraftfundament – påverkan på fiskbeteende
Författare: Peter Sigray, Mathias H. Andersson
Utgivare: Vindval
Årtal:
2011
Rapport (pdf) via Vindval


Myndigheter och organisationer

Titel:  Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark
Författare: Havs- och vattenmyndigheten
Utgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Årtal: 2013
Ämnesord: Havsbaserad vindkraft, akustik, fisksamhällen, bentisk fisk, blankål, artificiella rev, kumulativa effekter, Öresund
Sammanfattning
Rapport (pdf)