Logistik

Logistik


Logistik under byggnationen av vindkraft är en mycket viktig del. Det handlar till största delen om hur man får byggmaterial och själva vindkraftverket till den plats där det ska byggas. Vägar som klarar av tung trafik och utrymme runt vindkraftverket, för att kranarna har svängrum. Se även Trafikverkets sida om vindkraft och transporter.


Myndigheter och organisationer

Titel: Transporter till vindkraftsparker – en handbok, 2010:033
Författare/Author: Mårten Nilsson
Utgivare/Publisher: Trafikverket
Årtal/Year: 2010
Förord/Foreword
Handbok via Trafikverket