Ljud och skuggor

Foto/Gunnar Britse/www.windpowerphotos.com

Ljud och skuggor kan uppstå vid vindkraftverk i drift. Det finns metoder för att beräkna både ljud och skuggor, liksom regler och rekommendationer för vilka ljudnivåer som får förekomma vid olika typer av byggnader och hur mycket skuggstörningar som är acceptabelt. Här finns rapporter både om de beräkningsmetoder som används, de regler som gäller och hur kringboende upplever ljud och skuggor från vindkraftverk.


Ljud | Skuggor