Livscykelperspektiv

Livscykelperspektiv


En Livscykelanalys är ett systematiskt verktyg för att ta hänsyn till hela livscykeln, vid utvärdering av miljöpåverkan av till exempel ett energislag, det vill säga man studerar detta i ett livscykelperspektiv.


Övriga publikationer

Titel: A review of life cycle assessments on wind energy systems
Författare:
Simon Davidsson, Mikael Höök, Göran Wall
Utgivare:
Fiskeriverkets Kustlaboratorium
Årtal:
2012
Sammanfattning/Abstract
Rapport
via DIVA

Titel: Life Cycle Assessment of offshore and onshore sited wind farms (LCA Vestas_V80)
Författare/Author:
Elsam Engineering A/S
Utgivare/Publisher:
Vestas wind systems A/S
Årtal/Year:
2004
Sammanfattning/Abstract
Rapport via Vestas wind systems A/S

Titel: Life Cycle Assessment (LCA)
Författare: Vestas wind systems A/S
Utgivare: Vestas wind systems A/S
Årtal: 2006
Life Cycle Assessment via Vestas

Titel: Livscykelanalys av Vattenfalls el
Författare: Vattenfall AB
Utgivare: Vattenfall AB
Årtal: 2005
Livscykelanalys via Vattenfalls hemsida, klicka på Livscykelanalys 2005 under ladda ner

Titel: Miljöpåverkan från Vattenfalls vindkraft i Norden – Information om livscykelanalys för vindkraft
Författare: Vattenfall AB
Utgivare: Vattenfall AB
Årtal: 2009
Information på Vattenfalls hemsida