Landskap

Landskap


Vindkraftverk syns och påverkar landskapsbilden. Det finns metoder för att analysera hur en vindkraftsetablering påverkar landskapet vid olika lokaliseringar. Vidare finns det dataprogram för att göra visualiseringar, såväl fotomontage och rörliga sekvenser, som visar hur ett planerat vindkraftverk kommer att ta sig ut i landskapet.

Den europeiska landskapskonventionen syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av europeiska landskap. Läs mer om den på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Det finns också en hel del rapporter och artiklar om vindkraftens visuella påverkan. En viss visuell effekt kan även uppkomma av de numera högre vindkraftverkens markeringsljus. Rubriken Hindermarkering innehåller Transportstyrelsens bestämmelser om när sådana krävs.

Se även kunskapsprogrammet Vindvals lägesrapport om vindkraftens miljöpåverkan.Foto/Gunnar Britse/www.windpowerphotos.com


Hindermarkering

Landskapet