Lagstiftning

Lagstiftning


Etablering av vindkraft regleras i flera olika lagar; Plan- och bygglagen (bygglov), Miljöbalken (miljötillstånd), Ellagen (elanslutning) med flera. Här finns lagar och förordningar som kan beröra vindkraft samlade. Mer information om prövning av vindkraft, handböcker etc. finns under rubriken Tillståndsprövning.Lagar

Förordningar

Föreskrifter och allmänna råd