Lagar

Lagar


Titel: SFS 2003:113 Lag om elcertifikat
Myndighet:
Näringsdepartementet
Källa:
Rättsnätet
Årtal:
2003
Lag via Rättsnätet

Titel: SFS 1998:808 Miljöbalken
Myndighet:
Miljödepartementet
Källa:
Rättsnätet
Årtal:
1998
Lag via Rättsnätet

Titel: SFS 1997:857 Ellag
Myndighet:
Näringsdepartementet
Källa:
Rättsnätet
Årtal:
1997
Lag via Rättsnätet

Titel: SFS 1994:847 Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.
Myndighet:
Miljödepartementet
Källa:
Rättsnätet
Årtal:
1994
Lag via Rättsnätet

Titel: SFS 1992:1140 Lag om Sveriges ekonomiska zon
Myndighet:
Miljödepartementet
Källa:
Rättsnätet
Årtal:
1988
Lag via Rättsnätet

Titel: SFS 1988:950 Lag om kulturminnen m.m. (KML)
Myndighet:
Kulturdepartementet
Källa:
Rättsnätet
Årtal:
1988
Lag via Rättsnätet

Titel: SFS 1987:10 Plan- och bygglagen (PBL)
Myndighet:
Miljödepartementet
Källa:
Rättsnätet
Årtal:
1987
Lag via Rättsnätet

Titel: SFS 1986:223 Förvaltningslagen
Myndighet:
Justitiedepartementet
Källa:
Rättsnätet
Årtal:
1986
Lag via Rättsnätet

Titel: SFS 1984:1052 Lag om statlig fastighetsskatt
Myndighet:
Finansdepartementet
Källa:
Rättsnätet
Årtal:
1984
Lag via Rättsnätet

Titel: SFS 1973:1144 Ledningsrättslag
Myndighet:
Justitiedepartementet
Källa:
Rättsnätet
Årtal:
1973
Lag via Rättsnätet

Titel: SFS 1966:314 Lag om kontinentalsockeln
Myndighet:
Näringsdepartementet
Källa:
Rättsnätet
Årtal:
1966
Lag via Rättsnätet