Kommunal planering

Kommunal planering


Forskning

Titel: Näringslivets syn på vindkraftsexploateringen
i Jämtlands län.
Författare:
Lennart Mörtsell
Utgivare: Vindkraftcentrum.se
Årtal:
2012
Rapport via Vindkraftcentrum.se

Titel: Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft
Utgivare: Västra Götalandsregionen
Årtal:
2012
Rapport via Västra Götalandsregionen

Titel: Resultat av inventering om kommuners arbete med vindkraft i Västra Götaland
Författare:
Tanja Barrett
Utgivare: Västra Götalandsregionen
Årtal:
2012
Rapport via Västra Götalandsregionen

Titel: Vindkraft i Dalarna: Från acceptans och lokalisering till planering och eftertanke
Författare:
Mattias Gradén
Utgivare:
Uppsala Universitet
Årtal:
2011
Sammanfattning
Licentiate Thesis via DIVA

Titel: Anteciperande förvaltning: tjänstemäns makt i kommunala policyprocesser om vindkraft
Författare:
Mats Bengtsson
Utgivare:
Göteborgs Universitet
Årtal: 2012
Sammanfattning
Rapport via GUPEA

Titel: Kommunerna och vindkraften
Författare:
Åsa Waldo, Kristina Ek, Maria Johansson, Lars Persson
Utgivare:
Lund University
Årtal:
2012
Sammanfattning
Rapport (pdf)

Titel: Kommuner och klimatåtgärder: En litteraturstudie av det aktuella kunskapsläget om klimatåtgärdernas potentialer och kostnadseffektivitet
Författare:
Kristin Fahlberg, Stefan Johansson, Nils Brandt
Utgivare:
KTH
Årtal:
2011
Sammanfattning
Rapport (pdf)

Titel: Miljöbedömning av kommunala planer om vindkraft
Författare/Author:
Ulf G Sandström, Ann Åkerskog, Tabita Gröndal
Utgivare/Publisher: SLU, Boverket
Årtal/Year: 2011
Rapport via Boverket

Titel: Planering och kommunikation kring vindkraft i havet – En studie av lokala förankringsprocesser, Rapport 6350
Författare/Author: Sanna Mels, Lars Aronsson
Utgivare/Publisher: Naturvårdsverket
Årtal/Year: 2010
Sammanfattning
Rapport via Naturvårdsverkets hemsida

Titel: Attityder och delaktighet vid etablering av vindkraft till havs, rapport 6351
Författare/Author: Åsa Waldo, Mikael Klintman
Utgivare/Publisher: Naturvårdsverket
Årtal/Year: 2010
Sammanfattning
Rapport via Naturvårdsverkets hemsida

Titel:
Planering av vindkraft – Underlag till VindForsks syntesrapport, Vindforsk teknikrapport 3:08
Författare: red. Åsa Elmqvist
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2008
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel:
Local Politics of Renewable Energy: Project Planning, Siting Conflicts and Citizen Participation
Författare:
Jamil Khan
Utgivare:
Lunds universitet, Environmental and Energy Systems Studies
Årtal:
2004
Sammanfattning/Abstract
Doktorsavhandlingen via
Lunds universitet

Titel: Wind Power Planning in Three Swedish Municipalities/Vindkraftsplanering i tre svenska kommuner.
Författare:
Jamil Khan
Utgivare:
Carfax Publishing Company, part of the Taylor and Francis Journals – Journal of Environmental Planning and Management
Årtal:
2003
Sammanfattning på engelska och svenska
Abstract och information om artikeln på engelska via Taylor & Francis Journals


Myndigheter och organisationer

Titel: Vindkraft till havs – Brister och möjligheter vid planering och projektering
Författare/Author: Boverket
Utgivare/Publisher: Boverket
Årtal/Year: 2010
Sammanfattning/Abstract
Rapport via Boverkets webbokhandel

Titel:
Vindkraft i Västra Götaland – status och möjligheter – Förstudie om vindkraft
Författare:
Mattias Thörnkvist, Vattenfall Power Consultant AB
Utgivare:
Västra Götalandsregionen
Årtal:
2008
Sammanfattning
Förstudie (Pdf)

Titel: Vindkraftsutredning för Norrbottens kust- och skärgårdsområde
Författare: Ångpanneföreningen (ÅF), Tryggve Sigurdson
Utgivare: Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda kommuner
Årtal:
2008
Utredning via Kalix kommun

Titel: Förslag på hur lagstiftning runt Bygdeavgifter skulle kunna se ut vid vindkraftutbyggnad samt koppling till ledningsrätt
Författare: Anders Linnerborg, Andrea Wikhäll
Utgivare: Utvecklings- och Näringslivsnämnden i Laholm kommun
Årtal: 2008
Bakgrund
Skrift (Pdf)

Titel: Förutsättningar och möjligheter för Vindkraft i norr – en förstudie om vindkraft ur ett norr-perspektiv
Författare:
Projektledare Michael Henriksson, Kalix
Utgivare:
På initiativ av NENET och NKU utgiven av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Energimyndigheten och Kommunförbundet Norrbotten
Årtal:
2004
Sammanfattning
Rapport (pdf)

Titel: Gemensamma planeringsriktlinjer och pilotområden för vindkraft i Bohuslän –
remisshandling
Författare:
HydroGISAB
Utgivare:
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Årtal:
2003
Sammanfattning med länk till remisshandling med bilagor

Titel: Samordnad policy för lokalisering av havsbaserad vindkraft i södra Kalmarsund
Författare:
Samhällsutvecklingsenheten
Utgivare:
Länsstyrelsen i Kalmar län
Årtal:
2003
Sammanfattning och Rapport via Länsstyrelsen i Kalmar län

Titel:
Vindkraft i översiktsplanering för fjällområden – exemplet Härjedalen
Författare:
Ulf Alexandersson
Utgivare:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Årtal:
2002
Sammanfattning (pdf)
Rapport (43 MB) (pdf)

Titel: Vindkraftens påverkan på fjällandskapet – en delstudie knuten till översiktsplanearbetet i Härjedalens kommun
Författare:
Anders Bramme
Utgivare:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Årtal:
2002
Sammanfattning (pdf)
Rapport (38 MB) (pdf)

Titel:
Hållbar utveckling av vindkraft – metodutveckling för fjällområdena. Delstudie 4: Vindkraft, ett redskap för landsbygdsutveckling
Författare:
Anna Hildebrand & Karin Örnfjäll
Utgivare:
Jämtlands läns hushållningssällskap
Årtal:
2002
Sammanfattning (pdf)
Rapport (pdf)

Titel:
Konsekvenser av vindkraft för rennäringen i Jämtlands län – en pilotstudie
Författare:
Madeliene Larsen
Utgivare:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Årtal:
2002
Sammanfattning (pdf)
Rapport (pdf)

Titel:
Vindkraft i Jämtlands län
Författare:
Länsstyrelsens expertområde för samhällsplanering
Utgivare:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Årtal:
2000
Sammanfattning
Rapport (pdf)

Titel:
Vindkraft i Norrbotten – Länsstyrelsens syn på vindkraft, ett policydokument
Författare:
Hans Oscarsson
Utgivare:
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Årtal:
1998
Sammanfattning
Rapport (pdf)