Internationellt energipolitik

Energipolitik – Internationellt


Det finns energipolitiska mål inom EU och internationella avtal som till exempel Kyotoprotokollet. Energipolitiken för olika länder beskrivs i ett flertal publikationer.
Läs mer om EU:s energipolitik här.


Titel: The EU:s Energy Support Programme: Promoting Sustainability or Pollution
Författare:
Antony Froggatt, Energy Consultant
Utgivare:
Greenpeace
Årtal:
2004
Sammanfattning och rapport via Greenpeace

Titel:
Kyoto-protocol
Författare: UNFCCC
Utgivare: UNFCCC
Årtal: 1997
Protokollet via UNFCCC

Titel: Energi för framtiden, förnybara energikällor. Vitbok för gemenskapsstrategi och handlingsplan
Författare:
Europeiska kommissionen
Utgivare:
Europeiska kommissionen
Årtal:
1997
Sammanfattning med länk via EU:s generaldirektorat för energi och transport