Infrastruktur

Infrastruktur


Vindkraftverk genererar el och producerar antingen lokalt, t ex till ett lantbruksföretag, de flesta är anslutna till det gemensamma elnätet. Eftersom vinden ständigt varierar, ändras även ett vindkraftverks produktion på ett oförutsägbart sätt. Hur mycket vindkraft kan elnätet ta emot? Hur stor nytta gör vindkraften i elnätet? Här finns information om elsystemet och anslutning till elnätet.Foto/Gunnar Britse/www.windpowerphotos.com


Elnät

Logistik