Hindermarkering

Hindermarkering


Transportstyrelsen har ansvar för att besluta om hindermarkering. Byggnadsverk med en höjd av 20 meter eller högre kan även komma att påverka de influensområden som finns runt flygplatser och luftfartsradioutrustning. Influensområdena har till uppgift att säkerställa funktionen hos utrustningen. I samband med uppförande av vindkraftverk bör bestämmelser kring hindermarkering uppmärksammas. Se mer på vindlov.se


Forskning

Titel: Obstacle Markings on Wind Turbines for Safe Aviation and Marine Navigation
Författare/Author: Björn Montgomerie
Utgivare/Publisher: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, Vindforsk
Årtal/Year: 2004
Memorandum (Pdf)


Myndigheter och organisationer

Titel: Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten
Författare:
Transportstyrelsen
Årtal: 2010
Föreskriften via Transportstyrelsens hemsida
(klicka på länken under rubriken Dokument till höger på hemsidan)