Generatorsystem

Generatorsystem


Vindkraftverk har olika uppbyggnad för att omvandla vindens energi till elektrisk energi.
I grunden har de en generator som kan vara kopplad direkt till rotorn eller via en växellåda med ett eller flera steg. Generatorn kan vara en asynkrongenerator eller en synkrongenerator med permanentmagneter eller elektromagneter. Olika typer av kraftelektronik och transformatorer används för att koppla in dessa mot elnätet. Generatorsystemet beskriver denna uppbyggnad. Rubriken kommer också innehålla skrifter om hur olika lösningar påverkar parametrar såsom till exempel elkvalitet, effektivitet och laster.


Forskning

Titel: Analysis and Control Aspects of Brushless Induction Machines with Rotating Power Electronic Converters
Författare:
Naveed ur Rehman Malik
Utgivare:
KTH
Årtal:
2012
Sammanfattning/Abstract
Licentiate Thesis via DIVA

Titel: Extreme Load Conditions for Wind Powered Direct Drive PM Generators
Författare:
Fredrik Bülow
Utgivare: Uppsala University
Årtal:
2011
Sammanfattning/Abstract
Licentiate Thesis via Uppsala University

Titel: Induction Machine at Unity Power Factor with Rotating Power Electronic Converter
Författare:
Naveed ur Rehman Malik, Chandur Sadarangani, Alija Cosic
Utgivare:
KTH
Årtal:
2012
Sammanfattning
Rapport via DIVA

Titel: Laboratory verification of system for grid connection of a 12 kW variable speed wind turbine with a permanent magnet synchronous generator
Författare:
Senad Apelfröjd, Fredrik Bülow, Jon Kjellin, Sandra Eriksson
Utgivare:
Wind Energy
Årtal:
2011
Sammanfattning
Rapport via DIVA

Titel: Symmetrical and unsymmetrical short-circuit current of squirrel-cage and doubly-fed induction generators
Författare:
F. Sulla, J. Svensson, O. Samuelsson
Utgivare:
Electrical Power Systems Research
Årtal:
2011
Sammanfattning
Rapport via ScienceDirect

Titel: Electrical Starter System for an H-Rotor Type VAWT with PM-Generator and Auxiliary Winding
Författare:
Jon Kjellin, Hans Bernhoff
Utgivare:
Wind Engineering
Årtal:
2011
Sammanfattning
Rapport via MultiScience

Titel: Loss Evaluation and Design Optimisation for Direct Driven Permanent Magnet Synchronous Generators for Wind Power
Författare:
Jon Kjellin, Hans Bernhoff
Utgivare:
Applied Energy
Årtal:
2011
Sammanfattning
Rapport via ScienceDirect

Titel: No-load core loss prediction of PM generator at low electrical frequency
Författare:
Fredrik Bülow, Sandra Eriksson, Hans Bernhoff
Utgivare:
Renewable Energy
Årtal:
2012
Sammanfattning
Rapport via ScienceDirect

Titel: Design of a unique direct driven PM generator adapted for a telecom tower wind turbine
Författare:
S. Eriksson, H. Bernhoff, M. Bergkvist
Utgivare:
Renewable Energy
Årtal:
2012
Sammanfattning
Rapport via ScienceDirect

Titel: Drift, utveckling och dokumentation vid Chalmers provstation för vindenergiforskning
Författare: Magnus Ellsén (Institutionen för energi och miljö, Elteknik); Ola Carlson (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Utgivare: Chalmers Tekniska Högskola
Årtal: 2009
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel:
12MW: final report
Författare: Charlotte Hasager, Alfredo Peña, Torben Mikkelsen, Sven-
Erik Gryning, Mike Courtney, Paul B. Sørensen (DONG energy)
Utgivare: Risø National Laboratory
Årtal: 2009
Rapport via Risø National Laboratory

Titel:
Direct Driven Generators for Vertical Axis Wind Turbines
Författare: Sandra Eriksson
Utgivare: Uppsala Universitet, Institutionen för teknikvetenskaper
Årtal: 2008
Doktorsavhandling och sammanfattning via Uppsala Universitet

Titel: Analysis, Modeling and Control of Doubly-Fed Induction Generators for Wind Turbines
Författare/Auther: Andreas Petersson
Utgivare/Publisher: Chalmers Tekniska Högskola
Årtal: 2005
Sammanfattning/Abstract
Doktorsavhandling (Pdf)

Titel: Direktdriven pilotgenerator, slutrapport
Författare: Bo Hernnäs
Utgivare: VG Power AB, Vindforsk
Årtal: 2004
Sammanfattning
Rapport (Pdf)