FOA och FFA

Flygtekniska försöksanstalten – FFA och

Försvarets Forskningsanstalt – FOA

Forskningsrapporter relaterade till vindkraft från FFA och FOA finns samlade på denna sida. Fler rapporter kommer inom kort att publiceras här både på svenska och engelska.

Flygtekniska Försöksanstalten – FFA i Bromma var landets centrala instans för flygteknisk forskning och provning. Verksamheten startade 1940, var uppdragsfinansierad och sorterade förvaltningsmässigt under försvarsdepartementet.

FFA utförde forsknings- och provningsverksamhet som stöd för svensk flygindustris utveckling av militära och civila flygplan samt för att tillgodose svenska flygmyndigheters behov av särskild kompetens i samband med upphandling, certifiering och användning av flygmateriel. Andelen utländska kunder inom flyg- och rymdbranschen ökar. FFAs kunder fanns också inom andra branscher, t ex energi, miljö och transporter.

FFAs verksamhetsområden var aerodynamik, hållfasthet, akustik och flygsystemteknik. De olika kompetenserna utnyttjades också inom det svenska vindenergiprogrammet. FFA var riksmätplats för tryck.

Vid FFA fanns vindtunnlar för olika hastighetsområden – upp till sju gånger ljudhastigheten. Den senast byggda transsoniska vindtunneln – T1500 – var en av de modernaste i Europa. FFAs anläggningar omfattade också ett hållfasthetslaboratorium, en flygforskningssimulator och ett trukturakustiskt laboratorium med landets största ekofria rum.

Genom en sammanslagning 2001 av myndigheterna Flygtekniska Försöksanstalten – FFA och Försvarets Forskningsanstalt – FOA bildades Totalförsvarets Forskningsintitut – FOI.

Svenska rapporter

Titel: Jämförande stabilitetsanalys av bladbåge till enkel-, respektive dubbelbladig va-turbin, FFA TN 1983-22
Författare/Author: Sven-Erik Thor, Jan-Åke Dahlberg
Utgivare/Publisher: Flygtekniska Försöksanstalten (FFA)
Årtal/Year: 1983
Ämnesord/Subject: teknik
Sökord/Keywords: STAGS, enkelblad, dubbelblad, stabilitet, analys
Rapport (Pdf)

Titel: Programsystem MASTAP – MASTESS för statistik och dynamisk analys av master, FFA TN 1983-25
Författare/Author: Ulf Borkén, Sven-Erik Thor, Adam Zdunek
Utgivare/Publisher: Flygtekniska Försöksanstalten (FFA)
Årtal/Year: 1983
Ämnesord/Subject: teknik
Sökord/Keywords: statistik, dynamik, belastning, stagade master
Rapport (Pdf)

Titel: Bladerfarenheter Maglarp – Konstruktion/tillverkning/drift, FFA TN 1987-09
Författare/Author: Sven-Erik Thor, Sören Nilsson
Utgivare/Publisher: Flygtekniska Försöksanstalten (FFA)
Årtal/Year: 1987
Ämnesord/Subject: teknik
Sökord/Keywords: bladutformning, aerodynamik, hållfasthet
Rapport (Pdf)

Titel: Bladerfarenheter Näsudden – Konstruktion/tillverkning/drift, FFA TN 1988-56
Författare/Author: Sven-Erik Thor
Utgivare/Publisher: Flygtekniska Försöksanstalten (FFA)
Årtal/Year: 1988
Ämnesord/Subject: teknik
Sökord/Keywords: bladutformning, aerodynamik, hållfasthet
Rapport (Pdf)

Titel: Vindkraftverket i Maglarp – Mätningar och prov 1985-1988, FFA TN 1989-31
Författare/Author: Leif Magnusson
Utgivare/Publisher: Flygtekniska Försöksanstalten (FFA)
Årtal/Year: 1989
Ämnesord/Subject: teknik
Sökord/Keywords: produktion, laster, sodar
Rapport (Pdf)

Titel: Beräkning av ljudutbredning från vindkraftverk av Näsudden-typ med hjälp av en atmosfärisk strålgångsmodell, FFA TN 1990-38
Författare/Author: Bengt Hallberg
Utgivare/Publisher: Flygtekniska Försöksanstalten (FFA)
Årtal/Year: 1990
Ämnesord/Subject: teknik
Sökord/Keywords: produktion, laster, sodar
Rapport (Pdf)

Titel: Studier av vindbrusets maskering av buller från vindkraftverk – Temporal integration vid detektion av närvaro respektive frånvaro av periodisk amplitudmodulering, FFA TN 1991-2
Författare/Author: Stig Arlinger, Birgitta Larsby, Hans-Åke Gustafsson och Björn Leander
Utgivare/Publisher: Flygtekniska Försöksanstalten (FFA)
Årtal/Year: 1991
Ämnesord/Subject: teknik
Sökord/Keywords: amplitud modulation, brusljud, försökspersoner, buller
Rapport (Pdf)

Titel: Strukturer i vinden – en undersökning av några ansatser för strukturdynamiska simuleringar, FFA TN 1991-11
Författare/Author: Jonas Reinhardt
Utgivare/Publisher: Flygtekniska Försöksanstalten (FFA)
Årtal/Year: 1990
Ämnesord/Subject: teknik
Sökord/Keywords: modellering, SOLVIA, VIDYN, simulering, analys
Rapport (Pdf)

Titel: Strukturer i vinden – analys av diskreta signaler för beräkning och simulering, FFA TN 1991-12
Författare/Author: Ingemar Carlén
Utgivare/Publisher: Flygtekniska Försöksanstalten (FFA)
Årtal/Year: 1991
Ämnesord/Subject: teknik
Sökord/Keywords: spektrum, rumsutbredning, koherens, simulering, MATLAB, markskrovlighet
Rapport (Pdf)

Titel: Vindkraftskonsortiet – Reseberättelse samt VKK-föredrag vid EWEC’94 i Thessaloniki, FFA TN 1994-45
Författare/Author: Sven-Erik Thor
Utgivare/Publisher: Flygtekniska Försöksanstalten (FFA)
Årtal/Year: 1994
Ämnesord/Subject: teknik
Sökord/Keywords: EWEA, JOULE, THERMIE
Rapport (Pdf)

Titel: Lyse Vindkraftstation – Drivlina och reglering, FFA TN 1995-45
Författare/Author: Eskil Ulén
Utgivare/Publisher: Flygtekniska Försöksanstalten (FFA)
Årtal/Year: 1995
Ämnesord/Subject: teknik
Sökord/Keywords: simulering, reglering, turbin, aerodynamik
Rapport (Pdf)

Titel: Vindkraftskonsortiet – Sammanställning av föredrag vid EUWEC’96, i Göteborg, maj 1996, FFA TN 1996-36
Författare/Author: Sven-Erik Thor
Utgivare/Publisher: Flygtekniska Försöksanstalten (FFA)
Årtal/Year: 1996
Ämnesord/Subject: teknik
Sökord/Keywords: European Union Wind Energy Conference and Exhibition (EUWEC), EWEA, reglerteknik, elsystem
Rapport (Pdf)

Titel: Underlagsrapport till Allmänna råd om tekniska krav på vindkraftverk, FFA TN 1996-66
Författare/Author: Sigge Eggwertz
Utgivare/Publisher: Flygtekniska Försöksanstalten (FFA)
Årtal/Year: 1996
Ämnesord/Subject: teknik
Sökord/Keywords: certifiering, typgodkännande, struktursäkerhet, kvalitet, säkerhet
Rapport (Pdf)

Titel: Reserapport samt VKK föredrag – EWEC’97, i Dublin, oktober 1997, FFA TN 1997-48
Författare/Author: Anders Östman och Sven-Erik Thor
Utgivare/Publisher: Flygtekniska Försöksanstalten (FFA)
Årtal/Year: 1997
Ämnesord/Subject: teknik
Sökord/Keywords: Vindunderlag och potentialfrågor, aerodynamik, dynamik, funktion och prestanda, elsystem och reglering, nätintegration, buller, acceptansfrågor, stora vindturbiner
Rapport (Pdf)

Titel: Sammanfattning av WEGA-II – EU:s satsning på utveckling av kostnadseffektiva vindkraftverk i MW-klassen, Elforsk rapport 98:3B
Författare/Author: Göran Ronsten
Utgivare/Publisher: Flygtekniska Försöksanstalten (FFA), Elforsk, Energimyndigheten
Årtal/Year: 1997
Ämnesord/Subject: teknik
Sökord/Keywords: utveckling, MW, WEGA II, prototyp, FFAP_V_064
Rapport (Pdf)

Titel: EWEC’99, Nice, 1999 – Reserapport och sammanställning av VKK-föredrag, FFA TN 1999-50
Författare/Author: Sven-Erik Thor
Utgivare/Publisher: Flygtekniska Försöksanstalten (FFA)
Årtal/Year: 1999
Ämnesord/Subject: teknik
Sökord/Keywords: Vindresurser och potentialfrågor, aerodynamik, elsystem, sociotekniska aspekter, akustik
Rapport (Pdf)

Engelska rapporter