Flora

Flora


Se även kunskapsprogrammet Vindvals lägesrapport om vindkraftens miljöpåverkan.


Forskning

Titel: Dønnesfjord vindpark, Hasvik kommune – Konsekvensutredning, deltema naturmiljø, NINA Report 541
Författare: Karl-Otto Jacobsen, Lotta Borg, Trond Vidar Johnsen
Utgivare: Norsk Institutt for Naturforskning, NINA
Årtal: 2010
Sammanfattning
Rapport via Norsk Institutt for Naturforskning, NINA


Övriga publikationer

Titel: Kärrnycklars kamp i Natura 2000 områden mot vindkraftsetablering i Stjups på Gotland.
Författare: Riittaaino Kiseleff.
Utgivare: Riittaaino Kiseleff.
Årtal: 2003
Sammanfattning
Projektrapport
(Pdf)