Flora och Fauna

Flora och fauna


Floran kan påverkas i samband med etableringen av vindkraftverk. När det gäller faunan är det påverkan på fåglar och fladdermöss som mest diskuterats, men även andra djurarter som bl a säl och ren har uppmärksammats. Det finns ett stort antal forskningsrapporter och utredningar om vindkraft och fauna från olika delar av världen. I samband med att fler vindkraftsanläggningar byggs till havs genomförs studier av hur etableringen påverkar maritimt liv.Foto/Gunnar Britse/www.windpowerphotos.com


Flora

Däggdjur

Fåglar

Maritimt liv