Fåglar


Fåglar


Se även kunskapsprogrammet Vindvals lägesrapport om vindkraftens miljöpåverkan.


Forskning | Myndigheter och organisationer | Övriga publikationer


Forskning

Titel: Bats and offshore wind turbines studied in southern Scandinavia
Författare: Ingemar Ahlén, Lothar Bach, Hans J. Baagøe,Jan Pettersson
Utgivare: The Swedish Environmental Protection Agency
Årtal: 2007
Sammanfattning
Rapport (Pdf, English)                                                                                      Rapport (Pdf, Svenska) 

Titel: The effect of wind power on birds and bats
Författare: Jens Rydell, Henri Engström, Anders Hedenström, Jesper Kyed Larsen, Jan Pettersson, Martin Green
Utgivare: The Swedish Environmental Protection Agency
Årtal: 2012
Sammanfattning
Rapport (Pdf, English)                                                                                                 Rapport (Pdf, Svenska)

Titel:Småfåglars och sjöfåglars nattflyttning vid Utgrundens havsbaserade vindkraftpark
Författare: Jan Pettersson
Utgivare: Vindval
Årtal: 2011
Rapport (pdf) via Vindval

Titel: Near-real time tracking of Golden Eagles in Northern Sweden: GPS data capture, GSM data transmission and GIS visualization
Författare: Holger Dettki, Tim Hipkiss, Frauke Ecke, Birger Hörnfeldt
Utgivare: SLU
Årtal: 2011
Sammanfattning
Rapport via NINA

Titel: Birds in southern Öresund in relation to the wind farm at Lillgrund
Författare: Leif Nilsson,Martin Green
Utgivare: Vattenfall, Lunds University
Årtal: 2011
Sammanfattning
Rapport via Vattenfall

Titel: Wind Power Compensation is not for the Birds: An Opinion from an Environmental Economist
Författare: S.G. Cole
Utgivare: Restoration Ecology
Årtal: 2011
Sammanfattning

Titel: Dønnesfjord vindpark, Hasvik kommune – Konsekvensutredning, deltema naturmiljø, NINA Report 541
Författare: Karl-Otto Jacobsen, Lotta Borg, Trond Vidar Johnsen
Utgivare: Norsk Institutt for Naturforskning, NINA
Årtal: 2010
Sammanfattning
Rapport via Norsk Institutt for Naturforskning, NINA

Titel: Fågelundersökningar vid Storruns vindkraftanläggning, Jämtland – Resultat från förundersökningar 2003-2008
Författare/Author: Ulla Falkdalen, Lars Falkdalen Lindahl, Torgeir Nygård
Utgivare/Publisher: Naturvårdsverket, Vindval
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel:
Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway (Bird-Wind), Progress Report 2009, NINA Report 505
Författare/Author: Kjetil Bevanger, Finn Berntsen, Stig Clausen, Espen Lie Dahl, Øystein Flagstad, Arne Follestad, Duncan Halley, Frank Hanssen, Pernille Lund Hoel, Lars Johnsen, Pål Kvaløy, Roel May, Torgeir Nygård, Hans Christian Pedersen, Ole Reitan, Yngve Steinheim, Roald Vang
Utgivare/Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning, NINA
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning/Abstract
Rapport via Norsk Institutt for Naturforskning, NINA

Titel: Forholdet mellom fugler og vindmøller og andre lufthindringer – En litteraturoversikt, NINA Rapport 413
Författare: Torgeir Nygård, Kjetil Bevanger, Ole Reitan
Utgivare: Norsk institutt for naturforskning, NINA
Årtal: 2008
Sammanfattning
Rapport via Norsk institutt for naturforskning, NINA

Titel:
Miljöeffekter av vindkraft – Underlag till VindForsks syntesrapport, Vindforsk teknikrapport 4:08
Författare: red. Åsa Elmqvist
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2008
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel:
Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway – NINA Report 409, Progress Report 2008
Författare/Author:
Kjetil Bevanger, Stig Clausen, Espen Lie Dahl, Øystein Flagstad, Arne Follestad, Jan Ove Gjershaug, Duncan Halley, Frank Hanssen, Pernille Lund Hoel, Karl-Otto Jacobsen, Lars Johnsen, Roel May, Torgeir Nygård, Hans Christian Pedersen, Ole Reitan, Yngve Steinheim, Roald Vang
Utgivare/Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning
Årtal/Year:
2008
Rapportvia Norsk Institutt for Naturforskning, NINA

Titel: Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway, Status report 1st January 2008, NINA Report 355
Författare/Author: Kjetil Bevanger, Arne Follestad, Jan Ove Gjershaug, Duncan Halley, Frank Hanssen, Lars Johnsen, Roel May, Torgeir Nygård, Hans Christian Pedersen, Ole Reitan, Yngve Steinheim
Utgivare/Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning, NINA
Årtal/Year: 2008
Rapport via Norsk Institutt for Naturforskning, NINA

Titel:
Vindkraft og fugl på Smøla 2003-2006, NINA rapport 248
Författare: Arne Follestad, Øystein Flagstad, Torgeir Nygård, Ole Reitan & Johan Schulze
Utgivare: Norsk institutt for naturforskning, NINA
Årtal: 2007
Rapport via Norsk Institutt for Naturforskning, NINA

>Titel:
Havsbaserad vindenergi ur ett fågelperspektiv – kraftverkens synlighet för fågelögat, Rapport 5764
Författare: Anders Ödeen, Olle Håstad
Utgivare: Naturvårdsverket
Årtal: 2007
Rapport via Naturvårdsverkets hemsida

Titel:
Flyttande små- och sjöfåglar – en förstudie med lokalradar i Kalmarsund, Rapport 5568
Författare: Jan Pettersson
Urgivare: Naturvårdsverket
Årtal: 2006
Rapport via Naturvårdsverkets hemsida

Titel:
Havsbaserade vindkraftverks inverkan på fågellivet i södra Kalmarsund – en slutrapport baserad på studier 1999-2003
Författare: Jan Pettersson
Utgivare: Statens Energimyndighet och Lunds universitet
Årtal: 2005
Sammanfattning
Rapport via Textbruket

Titel: Impacts on biodiversity of exploitation of renewable energy sources: the example of birds and bats
Författare/Author: Hermann Hötker, Kai-Michael Thomsen, Heike Jeromin
Utgivare/Publisher: Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhusen
Årtal/Year: 2005
Rapport via Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhusen

Titel: Fladdermöss och fåglar dödade av vindkraftverk
Författare/Author: Ingemar Ahlén
Utgivare/Publisher: Vindforsk
Årtal/Year: 2002
Rapport (Pdf)


Myndigheter och organisationer

Titel: Effekter av störningar på fåglar – Rapport 5351
Författare: J-O Helldin
Utgivare: Naturvårdsverket
Årtal: 2004
Sammanfattning
Rapport via Naturvårdsverkets webbokhandel

Titel: Problems and Benefits Associated with the Development of Offshore Wind-Farms
Författare: OSPAR Commission
Utgivare: OSPAR Commission
Årtal: 2004
Sammanfattning
Rapport (Pdf)


Övriga publikationer

Titel: strong> Fåglar och vindkraft vid Fladen – en miljökonsekvensbeskrivning, bilaga 10
Författare: Leif Nilsson
Utgivare: Göteborg Energi AB
Årtal: 2002
Sammanfattning
Rapport (pdf)

Titel: Möjlig påverkan på fågelfaunan av vindkraftparken Lillgrund – Underlagsrapport till MKB
Författare: Leif Nilsson
Utgivare: Örestads Vindkraftpark AB
Årtal: 2001
Sammanfattning
Rapport (Pdf)