Elnät

Elnät


Vindkraftverk genererar el och producerar antingen lokalt, t ex till ett lantbruksföretag, de flesta är anslutna till det gemensamma elnätet. Eftersom vinden ständigt varierar, ändras även ett vindkraftverks produktion på ett oförutsägbart sätt. Hur mycket vindkraft kan elnätet ta emot? Hur stor nytta gör vindkraften i elnätet? Här finns information om elsystemet och anslutning till elnätet.


Forskning
Myndigheter och organisationer
Övriga publikationer


Forskning

Titel: On Distributed Balancing of Wind Power Forecast Deviations in Competitive Power Systems
Författare:
Richard Scharff
Utgivare:
KTH
Årtal:
2012
Sammanfattning/Abstract
Licentiate Thesis via DIVA

Titel: On Frequency Control Schemes in Power Systems with Large Amounts of Wind Power
Författare:
Camille Hamon
Utgivare:
KTH
Årtal:
2012
Sammanfattning/Abstract
Licentiate Thesis via DIVA

Titel: Wind-Turbine Harmonic Emissions and Propagation through a Wind Farm
Författare: Kai Yang
Utgivare:
Luleå University
Årtal:
2012
Sammanfattning/Abstract
Licentiate Thesis via Luleå University

Titel: Analysis of High-Frequency Electrical Transients in Offshore Wind Parks
Författare:
Tarik Abdulahovi
Utgivare:
Chalmers
Årtal:
2011
Sammanfattning/Abstract
Doctoral thesis via Elforsk

Titel: The Dynamic Impact of Large Wind Farms on Power System Stability
Författare:
Katherine Elkington
Utgivare:
KTH
Årtal:
2012
Sammanfattning/Abstract
Doctoral thesis via DIVA

Titel: Time-Series Based Cable Selection for a Medium Voltage Wind Energy Network
Författare:
Peiyuan Chen, Torbjörn Thiringer
Utgivare:
Chalmers
Årtal:
2012
Sammanfattning/Abstract
Rapport via Chalmers

Titel: Wind power stabilising control: Demonstration on the Nordic grid
Författare:
Katherine Elkington
Utgivare: KTH
Årtal:
2012
Sammanfattning/Abstract
Rapport via Wiley Online Library

Titel: A comparison study of harmonic emission measurements in four wind parks
Författare:
Yang Kai, Math H. J. Bollen, Mats Wahlberg
Utgivare:
Power and Energy Society General Meeting, 2011
Årtal:
2011
Sammanfattning/Abstract
Rapport via IEEE Xplorer

Titel: På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige: En studie om behovet av reglerkraft. Version 1.0
Författare:
Lennart Söder
Utgivare:
KTH
Årtal:
2012
Sammanfattning/Abstract
Report (pdf)

Titel: Correlations Between Large-Scale Solar and Wind Power in a Future Scenario for Sweden
Författare:
Joakim  Widen
Utgivare:
Uppsala University
Årtal:
2011
Sammanfattning/Abstract
Report via Microsoft Academic Search

Titel: Grid fault and design-basis for wind turbines – Final report, Risø-R-1714
Författare/Author: Anca D. Hansen, Nicolaos A. Cutululis, Helen Markou, Poul Sørensen, Florin Iov
Utgivare/Publisher: Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark
Årtal/Year: 2010
Rapport via Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy

Titel:
Design and Control of a DC Collection Grid for a Wind Farm
Författare/Author: Lena Max
Utgivare/Publisher: Chalmers Tekniska Högskola, Vindforsk
Årtal: 2009
Sammanfattning/Abstract
Doktorsavhandling/Doctoral thesis (Pdf)

Titel:
Design and operation of power systems with large amounts of wind power, Final report, IEA WIND Task 25
Författare/Author: Hannele Holttinen, Peter Meibom, Antje Orths, Frans van Hulle, Bernhard Lange, Mark O’Malley, Jan Pierik, Bart Ummels, John Olav Tande, Ana Estanqueiro, Manuel Matos, Emilio Gomez, Lennart Söder, Goran Strbac, Anser Shakoor, João Ricardo, J. Charles Smith, Michael Milligan & Erik Ela.
Utgivare/Publisher: VTT Technical Research Centre of Finland, Vindforsk
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel: Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige, Elforsk rapport 09:88
Författare: Mikael Amelin, Calle Englund, Andreas Fagerberg
Utgivare: Elforsk
Årtal: 2009
Rapport via Elforsk

Titel:
Analysis of High-Frequency Electrical Transients in offshore Wind Parks
Författare/Author: Tarik Abdulahovic
Utgivare/Publisher: Chalmers Tekniska Högskola, Vindforsk
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning/Abstract
Licentiatavhandling/Licentiate Thesis (Pdf)

Titel:
Modelling and Control of Doubly Fed Induction Generators in Power Systems
Författare/Author: Katherine Elkington
Utgivare/Publisher: Kungliga Tekniska Högskolan,
Vindforsk
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning/Abstract
Avhandling/Licentiate Thesis (Pdf)

Titel:
System Aspects and Modulation Strategies of an HVDC-based Converter System for Wind Farms
Författare/Author: Stephan Meier
Utgivare/Publisher: Kungliga Tekniska Högskolan, Vindforsk
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning/Abstract
Doktorsavhandling/Doctoral Thesis (Pdf)

Titel:
Monitoring of the ride-through ability of a 2MW Wind turbine in Tvååker, Halland, Elforsk rapport 09:26
Författare/Author: Torbjörn Thiringer, Julia Paixao, Massimo Bongiorno
Utgivare/Publisher: Elforsk, Vindforsk
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel:
Development of a Method for Evaluation of Wind Turbines Ability to Fulfil Swedish Grid Codes, Elforsk rapport 09:25
Författare/Author: Massimo Bongiorno & Andreas Petersson
Utgivare/Publisher: Elforsk, Vindforsk
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel:
Cable System Transient Study Vindforsk V-110. Experiments with switching transients and their mitigation in a wind power collection grid scale model, Elforsk report 09:05
Författare/Author: Muhamad Reza and Henrik Breder
Utgivare/Publisher: Elforsk, Vindforsk
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel: Stora volymer vindkraft. Delrapport: Förändrade förutsättningar för planläggning och drift i ett elsystem med en ökad andel vindkraft, Elforsk Rapport 09:103
Författare: Kristian Gustafsson, Viktoria Neimane Vattenfall Research & Development
Utgivare: Elforsk
Årtal: 2009
Rapport via Elforsk

Titel:
IEA Task 25 – Design and Operation of Power Systems with large amounts of Wind Power. Elforsk rapport 09:07
Författare/Author: Lennart Söder
Utgivare/Publisher: Elforsk, vindforsk
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel:
Power fluctuations from large wind farms – Final report
Författare/Author:
Poul Sørensen, Pierre Pinson, Nicolaos Antonio Cutululis, Henrik Madsen, Leo Enrico Jensen, Jesper Hjerrild, Martin Heyman Donovan, Jesper Runge Kristoffersen, Antonio Vigueras-Rodriguez
Utgivare/Publisher:
Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy, Denmark
Årtal/Year: 2009
Rapport via Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy

Titel:
Optimum DC-Link Solution in HVDC Wind Park Actively Interfaced to the Grid, Elforsk report 08:45
Författare/Author: Mikael Wämundson & Fainan Hassan
Utgivare/Publisher: Elforsk, Vindforsk
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel: Effects of Large Scale Wind Capacities in Sweden, Elforsk rapport 09:102
Författare/Author: Econ Pöyry AS
Utgivare/Publisher: Elforsk
Årtal/Year: 2008
Sammanfattning/Abstract
Rapport via Elforsk

Titel:
Ny topologi för effektiva AC/DC omriktare till framtida havsbaserade vindkraftparker
Författare: Stephan Meier, Hans-Peter Nee
Utgivare: Kungliga Tekniska Högskolan, Vindforsk
Årtal: 2008
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel:
Power quality and reliability in distribution networks with increased levels of distributed generation, Elforsk report 08:39
Författare/Author: Yongtao Yang, Math Bollen
Utgivare/Publisher: Elforsk, Vindforsk
Årtal/Year: 2008
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel:
DC Connected Wind Farm – Evaluation of Dynamic Performance, Elforsk rapport 08:44
Författare/Author:
Andreas Petersson, Massimo Bongiorno
Utgivare/Publisher: Elforsk, Vindforsk
Årtal/Year: 2008
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel:
Nätanslutning av vindkraft – Underlag till VindForsks syntesrapport, Vindforsk teknikrapport 5:08
Författare: Michael Lindgren och Åke Larsson
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2008
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel:
Elsystem inom vindkraftstation – Underlag till Vindforsk syntesrapport, Vindforsk teknikrapport 9:08
Författare: Torbjörn Thiringer
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2008
Rapport (Pdf)

Titel: Night Wind Deliverable D.3.2 Main Simulation Report
Författare/Author: Henrik Bindner, Tom Cronin and Yi Zong
Utgivare/Publisher: Risø National Laboratory, Danmark
Årtal/Year:
2008
Rapport via Risø National Laboratory

Titel: Prototype development for operational planning tool
Författare/Author: Kristoffersen, T., Meibom, P.
Utgivare/Publisher: Risø National Laboratory, Danmark
Årtal/Year:
2008
Rapport via Risø National Laboratory

Titel: Energy Evaluation for DC/DC Converters in DC-Based Wind Farms
Författare/Author: Lena Max
Utgivare/Publisher: Chalmers Tekniska Högskola, Vindforsk
Årtal/Year: 2007
Sammanfattning/Abstract
Avhandling (Pdf)

Titel:
Framtagning av metod för att prova vindkraftverks förmåga att uppfylla svenska nätanslutningskrav, Elforsk rapport 07:41
Författare: Rolf Ottersten, Andreas Petersson, Lars Messing
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2007
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Samkörning av vindkraft och vattenkraft i Skellefteälven – Rebnis och Sädva vattenkraftstationer samt Uljabuouda vindkraftpark, Elforsk rapport 07:18
Författare: Fredrik Öhrvall
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2007
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel:
Nätnytta från vindkraft, Elforsk rapport 07:42
Författare: Morten Hemmingsson, Daniel Karlsson
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2007
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel:
ASP – Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet, Elforskrapport 06:79
Författare: Åke Larsson, Richard Larsson
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2006
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Wind Power Integration in Power Systems with
Transmission Bottlenecks
Författare/Author: Julija Matevosyan
Utgivare/Publisher: Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Elektrotekniska system, Vindforsk
Årtal/Year: 2006
Sammanfattning/Abstract
Doktorsavhandling/Doctoral Thesis (Pdf)

Titel:
Wind Power in areas with limited export capability
Författare/Author:
Julija Matevosyan
Utgivare/Publisher:
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Vindforsk
Årtal/Year:
2004
Sammanfattning/Abstract
Avhandling/Licentiate Thesis (Pdf)

Titel:
Fuctuations and predictability of wind and hydropower. Deliverable D2.1
Författare/Author:
Per Nørgård, Risø (ed.) Gregor Giebel, Risø Hannele Holttinen, VTT Lennart Söder, KTH Astrid Petterteig, SINTEF
Utgivare/Publisher:
Risø National Laboratory, Roskilde, Danmark
Årtal/Year:
2004
Sammanfattning/Abstract
Rapport via Risø National Laboratory

Titel: Dynamic wind turbine models in power system simulation tool DIgSILENT
Författare/Author: Anca D. Hansen, Clemens Jauch, Poul Soerensen, Florin Iov, Frede Blaabjerg
Utgivare/Publisher:
Risø National Laboratory, Roskilde, Danmark
Årtal/Year: 2003
Sammanfattning/Abstract
Rapport via Risø National Laboratory

Titel: Power System Models – A Description of Power Markets and Outline of Market in Wilmar
Författare/Author:
Peter Meibom, Poul Erik Morthorst, Lars Henrik Nielsen, Cristoph Weber, Kai Sander, Derk Swider, Hans Raun
Utgivare/Publisher:
Risø National Laboratory, Roskilde, Danmark
Årtal/Year:
2003
Sammanfattning/Abstract
Rapport via Risø National Laboratory

Titel: Modeling of Wind Turbines for Power System Studies
Författare/Author:
Tomáš Petrú
Utgivare/Publisher:
Chalmers tekniska högskola, Vindforsk
Årtal/Year:
2003
Sammanfattning/Abstract
Doktorsavhandling/Doctoral Thesis (Pdf)

Titel:
Dynamic Influences of Wind Power on the Power System
Författare/Author:
Pedro Rosas
Utgivare/Publisher:
Risø National Laboratory, Roskilde, Danmark
Årtal/Year:
2003
Sammanfattning/Abstract
Rapport via Risø National Laboratory


Myndigheter och organisationer

Titel: Vägledning för anslutning av vindkraft till stamnätet
Författare: Svenska Kraftnät
Utgivare: Svenska Kraftnät
Årtal: 2009
Svenska Kraftnät, vindkraftsanslutning, se länk under relaterade dokument

Titel: Svenska Kraftnäts vindkraftsrapport – Storskalig utbyggnad av vindkraft – några förutsättningar och konsekvenser
Författare: Svenska Kraftnät
Utgivare: Svenska Kraftnät
Årtal: 2007
Svenska Kraftnät, vindkraftsanslutning, se länk under relaterade dokument

Titel: Nordels vindkraftsrapport – Wind Power in Nordel – system impact for the year 2008
Författare: Nordel
Utgivare: Nordel
Årtal: 2007
Svenska Kraftnät, vindkraftsanslutning, se länk under relaterade dokument

Titel: Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region- och stamnätet – Beskrivning av processen från idé till elnätanslutning
Författare: Energimyndigheten
Utgivare: Energimyndigheten
Årtal: 2007
Rapport (pdf)

Titel: Hantering av begränsningar i det svenska överföringssystemet för el – ett nordiskt perspektiv
Författare:
Energimyndigheten
Utgivare: Energimyndigheten
Årtal:
2005
Rapport via Energimyndighetens publikationsservice


Övriga publikationer

Titel: M2C-Based MTDC System for Handling of Power Fluctuations From Offshore Wind Farms
Författare:
Noman Ahmed, Arif Haider, Lennart Ängquist, Hans-Peter Nee
Utgivare:
KTH
Årtal:
2011
Sammanfattning
Rapport via DIVA

Titel: Impacts of large-scale solar and wind power production on the balance of the Swedish power system
Författare:
Joakim Widén, Magnus Åberg, Dag Henning
Utgivare:
World Renewable Energy Congress
Årtal:
2011
Sammanfattning
Rapport (pdf) via Linköping University

Titel: Möjligheterna att balansera vindkraftens variationer
Författare: Lennart Söder
Utgivare: Kungliga Tekniska Högskolan
Årtal: 2010
Sammanfattning
Dokument via Kungliga Tekniska Högskolan

Titel:
Vindkraft och elnät i samverkan – Checklista för nätanslutning av vindkraft
Författare: Gothia Power AB
Utgivare: Nätverket för vindbruk
Årtal: 2009
Checklista (Pdf)