Ekonomi

Ekonomi


Om förutsättningarna är tillräckligt bra på en plats krävs därutöver ekonomiska kalkyler och en bra planering för att bedöma om ett vindkraftsprojekt ska bli lönsamt. Där ingår även att man känner till gällande energipolitik och andra faktorer som påverkar ekonomin som till exempel elpriser, nätavgifter m m.


Forskning
Myndigheter och organisationer
Övriga publikationer


Forskning

Titel: Patent data as indicators of wind power technology development
Författare:
Ervin Dubarić, Dimitris  Giannoccaro, Rune Bengtsson, Thomas Ackermann
Utgivare:
World Patent Information
Årtal:
2011
Sammanfattning/Abstract
Report via ScienceDirect

Titel: The emerging funding gap for the European Energy Sector—Will the financial sector deliver?
Författare: Robin Jacobsson, Staffan Jacobsson
Utgivare: Environmental Innovation and Societal Transitions
Årtal: 2012
Sammanfattning/Abstract
Rapport

Titel: Cost-optimized allocation of wind power investments: a Nordic–German perspective
Författare: Lisa Göransson, Filip Johnsson
Utgivare: Chalmers
Årtal: 2012
Sammanfattning/Abstract
Rapport (pdf) via Wiley Online Library

Titel: Impact of Trading Arrangements on Imbalance Costs, Elforsk rapport 09:68
Författare:
Mikael Amelin
Utgivare:
Elforsk, Vindforsk
Årtal:
June,2009
Ämnesord:
Ekonomi
Sammanfattning/Abstract
Rapport (pdf)

Titel: Vindkraft i framtiden – Möjlig utveckling i Sverige till 2020, Elforsk rapport 08:17
Författare: Peter Blomqvist, Mats Nyborg, Daniel Simonsson, Håkan Sköldberg, Thomas Unger
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2008
Sammanfattning
Rapport

Titel: A massive introduction of wind power – Changed market conditions? Elforsk report 08:41
Författare: Fredrik Carlsson, Viktoria Neimane
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2008
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel: El från nya anläggningar – 2007, Elforsk rapport nr. 07:50
Författare:
Helen Hansson, Stig-Erik Larsson, Olle Nyström, Fredrik Olsson, Bengt Ridell
Utgivare:
Elforsk
Årtal:
2007
Rapport via Elforsk


Titel:
CO2-Emission Trading and Green Markets for Renewable Electricity. Wilmar – Deliverable 4.1
Författare: Norbert Azuma-Dicke, IER, University of Stuttgart, Poul Erik Morthorst, Risø National Laboratory, Hans F. Ravn, Technical University of Denmark, Rune Schmidt, Technical University of Denmark, Christoph Weber, IER, University of Stuttgart
Utgivare: Risø National Laboratory, Danmark
Årtal: 2004
Sammanfattning och rapport via Risø National Laboratory


Myndigheter och organisationer

Titel: Wind Energy and Electricity Prices – Exploring the ‘merit order effect’
Författare/Author: Pöyry AS for the European Wind Energy Association, EWEA
Utgivare/Publisher: European Wind Energy Association, EWEA
Årtal/Year: 2010
Rapport via European Wind Energy Association, EWEA

Titel:
Arrendepriser på jordbruksmark 2008
Författare: Jordbruksverket
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 2009
Statistisk rapport via Jordbruksverket

Titel: Förnybar el med elcertifikat
Författare: Energimyndigheten
Utgivare: Energimyndigheten
Årtal: 2009
Faktablad via Energimyndigheten

Titel: Förslag på hur lagstiftning runt Bygdeavgifter skulle kunna se ut vid vindkraftutbyggnad samt koppling till ledningsrätt
Författare: Anders Linnerborg, Andrea Wikhäll
Utgivare: Utvecklings- och Näringslivsnämnden i Laholm kommun
Årtal: 2008
Bakgrund
Skrift (Pdf)

Titel:
Översyn av elcertifikatsystemet – Etapp 1
Författare:
Energimyndigheten
Utgivare:
Energimyndigheten
Årtal:
2005
Rapport via Energimyndighetens publikationsservice


Övriga publikationer

Titel: Patent data as indicators of wind power technology development
Författare:
Ervin Dubarić, Dimitris  Giannoccaro, Rune Bengtsson, Thomas Ackermann
Utgivare:
World Patent Information
Årtal:
2011
Sammanfattning
Report via ScienceDirect

Titel: Wind Power Payback Assessment Scenarios
Författare: Kristin Backström, Elin Ersson
Utgivare: Lunds Tekniska Högskola, Avdelningen för Energihushållning, Institutionen för Energivetenskaper
Årtal: 2008
Sammanfattning
Examensarbete (Pdf)

Titel:
Lönsamheten i vindkraft : en studie om den förväntade lönsamheten i landsbaserad vindkraft
Författare: Luciano Jensen
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet
Årtal: 2007
Sammanfattning
Examensarbete (Pdf)