Ekonomi och vindbruk

Ekonomi och vindbruk


För att vindkraften ska byggas ut måste den vara lönsam och konkurrenskraftig. För att avgöra om ett projekt kommer att bära sig krävs först en investeringskalkyl och därpå en resultatkalkyl. Det ekonomiska resultatet beror i sin tur på hur mycket som betalas för vind-elen. I Sverige består priset av flera delar, elpris, elcertifikat, miljöbonus (t o m 2009, till havs) och ersättning för s.k. nätnytta.

Vindkraftverk kan ägas på olika sätt, som aktiebolag, kooperativ (ekonomisk förening), som del i ett lantbruksföretag eller helt privat. De ekonomiska villkoren mellan vindkraftsägare och markägare, elhandelsbolag, nätoperatör och andra parter regleras av juridiskt bindande avtal. Information om detta finns under rubriken Ägarformer och vindbruk.Foto/Gunnar Britse/www.windpowerphotos.com


Samhällsekonomi

Ägarformer och vindbruk

Ekonomi