Drift och underhåll

Drift och underhåll


Forskning

Titel: A Limited-Scope Reliability-Centered Maintenance Analysis of Wind Turbines
Författare:
Katharina Fischer, François Besnard, Lina Bertling
Utgivare:
Chalmers
Årtal:
2011
Sammanfattning/Abstract
Report via Chalmers

Titel: Maintenance Solutions for Continuous & Cost-effective Improvement of Wind Turbine Performance
Författare:
Basim Al-Najjar, Matias T. Hailemariam
Utgivare:
Linnaeus University
Årtal:
2012
Sammanfattning/Abstract
Report via DIVA

Titel: On Optimal Maintenance Management for Wind Power Systems
Författare/Auther: Francois Besnard
Utgivare/Publisher: Kungliga Tekniska Högskolan, Vindforsk
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning/Abstract
Licentiatavhandling/Licentiate Thesis (Pdf)

Titel:
Driftssikkerhet for vindturbiner – Sammenfatnings rapport, Elforsk rapport 09:21
Författare: EBL Kompetanse AS
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2009
Sammanfattning
Rapport (Pdf)